Denizlerin Kurduğu DEVRİMCİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ (DÖB) Tüzüğü

DEVRİMCİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

 1. ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı ‘DEVRİMCİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ’ dir (DÖB).

Genel Merkezi İstanbul’dadır (Ardahan No: 471/2 Tünel- Beyoğlu).

 1. AMACI

Ülkemizde devrimci düşünceyi ve eylemi yaşatmak ve yaymaktır.

 1. DERNEĞE GİRİŞ

Derneğin amacını ve tüzüğünü benimseyen kanuni şartlara haiz ve iki üyenin salık verdiği her yüksek öğrenim genci, Şube Yönetim Kurullarının kabulü ve Genel Yönetim Kurulu’nun tasdiki ile derneğe üye olabilir. Üye şubelere kayıt edilir. Genel Yönetim Kurulu gereğince üye kabul edebilir. Ve asli üyelerin Genel Yönetim Kurulu’na itiraz hakları vardır. Fakülte ve yüksek okullarda şubesi bulunmayan öğrenciler dayanışma şubesine üye olur.

 1. DERNEKTEN ÇIKIŞ
 2. Üyeler üyelikten yazılı bildirim sureti ile ayrılabilirler.
 3. Amaca aykırı davranışta bulunan üyeler 5 üyenin veya Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Onursal Kurulu’nun 2/3’ünün en fazla bir ayda vereceği kararla üyelikten ihraç edilir.
 4. Öğrenci niteliği düşenlerin üyelikleri, kendiliğinden düşer.
 • ORGANLAR
 • Genel Kurul, DÖB’ün en yetkili organıdır. Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanları, şube delegasyonlarından oluşur. Her on kişiye bir delege düşer. Normal olarak Aralık ayının ilk haftasında toplanır. Olağanüstü toplantısı ise üyelerin 1/5’inin veya Yönetim Kurulu’nun isteği ile olur.

Görev ve yetkileri:

 1. Genel başkanı seçer.
 2. Genel Yönetim Kurulunu seçer.
 3. Onursal Kurulu seçer.
 4. Denetim Kurulunu seçer.
 5. Genel Yönetim Kurulu: Genel Başkan ve 8 asil üyeden oluşur. Ayrıca 4 yedek üye vardır. 1. ve 2. Sekreteri, Genel Saymanı kendi arasından seçer.
 6. Merkez Yürütme Kurulu: Genel Başkan, 1. ve 2. Sekreter ve Genel Sayman’dan oluşur.
 7. Onursal Kurul: Genel Kurulca seçilen 3 kişidir. Disiplin organıdır.
 8. Denetleme Kurulu: Genel Kurulca seçilen 3 kişidir. Kurulları denetler.
 9. Şube Yönetim Kurulu: Bir Başkan, Sekreter ve Sayman’dan oluşur. Gerektikçe bürolar kurup yönetir. Büroların kurulmasında Genel Yönetim Kurulu’nun tasvibini alır.
 • GELİR KAYNAKLARI

Yılda en az 12, en fazla 120 lira üye aidatı, bağışlar ve çeşitli çalışmalardan elde edilen gelirler.

 • DERNEĞİN FESHİ

Genel Kurul’un 1/5’inin veya Genel Yönetim Kurulu’nun teklifi ve 3/5 çoğunluğunun kararı ile feshedilir.

Dernek feshedilme anında mallar Genel Yönetim Kurulu’na kalır.

KURUCULAR

 1. Adı Soyadı: Deniz Gezmiş. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Cemil. Doğum Yeri: Ayaş. Doğum Tarihi: 1947. Adresi: Harem İskelesi Sokak, No: 54, Selimiye / İstanbul.
 2. Adı Soyadı: Cihan Alptekin. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Eşref. Doğum Yeri: Ardeşen. Doğum Tarihi: 1947. Adresi: Kadırga Öğrenci Yurdu, Kadırga / İstanbul.
 3. Adı Soyadı: Ahmet Özdemir. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Şerif. Doğum Yeri: İstanbul. Doğum Tarihi: 1949. Adresi: Kadırga Öğrenci Yurdu, Kadırga / İstanbul.
 4. Adı Soyadı: Mustafa Lütfi Kıyıcı. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Ethem. Doğum Yeri: Sivas. Doğum Tarihi: 1946. Adresi: İETT Sitesi, No:47, Etiler / İstanbul.
 5. Adı Soyadı: Mustafa İlker Gürkan. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Mehmet. Doğum Yeri: Amasya. Doğum Tarihi: 1948. Adresi: Emekli Subay Evleri, 12/2, Esentepe / İstanbul.
 6. Adı Soyadı: Deniz Çamlıbel. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Hasip. Doğum Yeri: Malatya. Doğum Tarihi: 1943. Adresi: Petrol Sitesi, No: 26/1, Levent /İstanbul.
 7. Adı Soyadı: Eray Karabilgin. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Sezai. Doğum Yeri: İzmir. Doğum Tarihi: 1947. Adresi: Samatya Caddesi, Durak Apartmanı, No:14/2, Aksaray / İstanbul.
 8. Adı Soyadı: Cevat Ercişli. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Tayyar. Doğum Yeri: Malatya. Doğum Tarihi: 1940. Adresi: Dede Efendi Sokak, No: 24/4 Beyazıt / İstanbul.
 9. Adı Soyadı: Zeki Diren. Tabiyeti: TC. Baba Adı: İ.Hakkı. Doğum Yeri: Silivri. Doğum Tarihi: 1946. Adresi: Dede Efendi Sokak, No: 24/4 Beyazıt / İstanbul.
 10. Adı Soyadı: M.Mehdi Beşpınar. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Halit. Doğum Yeri: İstanbul. Doğum Tarihi: 1948. Adresi: Koşuyolu Cenap Şehabettin Sokak, No: 12, Kadıköy / İstanbul.
 11. Adı Soyadı: Ender Ünay. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Hüsnü. Doğum Yeri: Ereğli, Konya. Doğum Tarihi: 1948. Adresi: Ardahan, No: 411/2, Tünel / İstanbul.
 12. Adı Soyadı: Saim Kurul. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Ahmet. Doğum Yeri: Balıkesir. Doğum Tarihi: 1946. Adresi: Balıkesir Yurdu, Çemberlitaş / İstanbul.
 13. Adı Soyadı: Selahattin Okur. Tabiyeti: TC. Baba Adı: Sadık. Doğum Yeri: Silifke. Doğum Tarihi: 1947. Adresi: Cağaloğlu Erkek Öğrenci Yurdu, Cağaloğlu / İstanbul.