1 Mayıs Geliyor..

12991083_987511967951056_670108695774191181_n
Bütün Ülkelerin Işçilerinin Sınıf-Bilinçli Hayata Uyanışlarını,
insanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve baskısına karşı mücadelelerindeki dayanışmalarını, emekçi milyonların açlık, yoksulluk ve aşağılanmadan kurtulmak için yürüttükleri mücadelelerini kutladıkları gün.Bu büyük mücadelede iki dünya karşı karşıya duruyor: sermayenin dünyasına karşı emeğin dünyası;sömürünün ve …köleliğin dünyasına karşı kardeşliğin ve özgürlüğün dünyası…Bir yanda bir avuç kan emici zengin…
Fabrikalara, iş aletlerine ve makinalarına el koydular; milyonlarca dönüm araziyi ve yığınla parayı kendi özel mülkiyetleri hâline getirdiler.
Hükümeti ve orduyu kendilerine uşak yaptı, biriktirdikleri servetin sadık bekçi köpeği hâline getirdiler.

Diğer yanda, maldan mülkten yoksun milyonlar…
İşe kabul edilmek için kalantorlara yalvarmaya zorlanıyorlar.
Emekleriyle bütün zenginliği yaratırlar; ama bütün hayatları boyunca bir dilim ekmek için mücadele etmek, çalışmak için sadaka ister gibi dilenmek, bellerini büken işlerde sağlıklarını ve dirençlerini tüketmek zorundadırlar ve köylerdeki harap evlerinde ya da büyük şehirlerdeki bodrum katlarda ya da çatı katlarında açlıktan ölürler.

Ama şimdi maldan mülkten yoksun bu emekçiler kalantorlara ve sömürücülere karşı savaş ilan ettiler.

Bütün ülkelerin işçileri emeği ücretli kölelikten, yoksulluktan ve yoksunluktan kurtarmak için savaşıyorlar.

Ortak emekle yaratılan zenginliklerden bir avuç zenginin değil bütün çalışanların faydalandığı bir toplumsal sistem için savaşıyorlar.
Toprağı, fabrikaları, atölyeleri ve makineleri bütün emekçilerin ortak mülkiyeti haline getirmek istiyorlar.

Toplumun zenginler ve yoksullar diye ikiye ayrılmasına son vermek istiyorlar.
Emeğin meyvelerinin yine emekçilerin olmasını ve çalışma yoluyla sağlanan bütün gelişmelerin, insanlığın bütün kazanımlarının çalışan insanları baskı altında tutmanın bir aracı olarak değil, onların yararına kullanılmasını istiyorlar…”

Komünistler görüşlerini ve amaçlarını gizlemezler.
Var olan düzenin zorla yıkılacağını açıkça savunurlar.
Proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yoktur.
Kazanacakları kocaman bir dünya vardır”.
“Bütün Ülkelerin Işçileri Birleşiniz!”

K.Marx – F.Engels