Haydi 1 Mayıs’ta Taksim’e

562570_662993367063662_17330565_nHAYDİ 1 MAYIS’TA TAKSİM’E
HALKIN KURTULUŞU 1 MAYIS’A ÇAĞIRIYOR..
KAHROLSUN FAŞİST DİKTATÖRLÜK
YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ
İşsizliğe Köleleştirmelere Karşı-Özelleştirmelere Taşeronlaştırmalara Karşı- Sendikasızlaştırmalara Karşı-Köylünün Açlığa Topraksızlığa Mahkum Edilmesine Karşı İslamcı Faşizme, Şovenist – Milliyetçiliğin Her Türüne Karşı-Emperyalizmin Ortadoğu’da ki Savaşına Karşı Sahte Barış Yaygaralarına -Teslimiyete ve Tasfiyeciliğe Karşı-Üniversite ve Bilim Düşmanlığının Yaygınlaştırılmasına Resmi Sivil Kolluk Kuvvetlerinin Faşist Saldırılarına Karşı-Kadın Cinayetlerine Karşı

DEVRİM VE SOSYALİZM İÇİN -Faşist Diktatörlüğe Karşı
DEVRİMCİ KOMÜNİST Saflarda Buluşmaya ve Kavgaya Çağırıyor..İşçiler, Köylüler, Gençler, Kadınlar,
Yaşanan, kapitalist krizin bedelleri ülkemizin işçi ve emekçilerine ödettirilirken, buna karşı durmak isteyen en küçük ve masum direniş, faşist diktatörlüğün resmi ve sivil faşist kurumlarının, azgın saldırılarıyla susturulmaya çalışılırken, işçi ve emekçilere ve onların genç evlatlarına azgınca saldırırken, evlatlarımızı, Orta-Doğu halklarına karşı işgal ve katliamlara girişmek üzere iştahı kabarmış emperyalistlerin savaş arabasına sürmeye hazırlanıyor.Bir yandan milliyetçi faşizme, onun sivil faşistlerine gaz verilerek ülke meydanlarında pervasızca faşizm propagandaları yaptırılırken, diğer yandan İslamcı faşist güruha yeşil ışık yakılarak bugün üniversitelere yarın fabrikalara, grev alanlarına, köy meydanlarına, kentlerin sokaklarına saldırı provaları yaptırılıyor.
İşsizliğin en önemli temel sorun olduğu, milyonlarca genç emeğin sokaklarda, düzenin sunduğu her türlü suç dünyasının içine çekilerek heba edildiği bir ülkede, kölelik koşullarında iş bulabilen işçi ve emekçiler, her türlü çalışma ve iş güvencesinden uzak iş ölümleri ve kazalarıyla, sakatlanmalarla karşı karşıya bırakılırken, buna karşı yükselen en küçük bir ses amansızca bastırılıyor, direnen işçi ve emekçiler ya sokak ortasında infaz ediliyor yâda faşist diktatörlüğün mahkemelerinde onlarca yıl hapisle cezalandırılarak gözdağı verilmeye çalışılıyor.

İşçi sınıfını faşist diktatörlüğün egemenleri olarak sermayedarlara ve onların göstermelik hükümetlerine peşkeş çeken, sendika ağalarının ve bürokratik sendikacılığın bayrak açtığı günümüzde gerçek devrimci sendikal hareketin yaratılması artık yakıcı bir gündem oluşturuyor.

Emperyalist-kapitalist sermayeyle iç içe geçmiş vatan ve halk düşmanlığının kaleleri durumda olan, TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK, TOBB ile onların hizmetindeki AKP hükümeti, yakın gelecekte işçi ve emekçilere cepheden ve doğrudan saldırılar dizisinin hazırlığı içindedirler. Bu uğursuz ve ülkenin üstüne bir karabasan gibi çökmüş kalelerin gücü bizlerin kaderi olamaz.

Mücadele ve Zafer İçin, Bütün Milliyetlerden İşçi ve Emekçilerin DEVRİMCİ KOMÜNİST Saflarda Birleşmesi ve Emperyalizme Karşı Ülkemizin Gerçek Bağımsızlığı – Özgürlüğü ;Hürriyet -Kardeşlik ve Sosyalizm Günleri İçin 1 MAYIS Alanlarına..

YAŞASIN PROLETARYANIN ENTERNASYONAL
DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ 1 MAYIS!

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

YAŞASIN HALKIN KURTULUŞU YOLUNDA
DEVRİM VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ!

FAŞİZME ÖLÜM HALKA HÜRRİYET!