Devrimci Komünistlere,Marksist Leninistlere Çağrı

Gezi kalkışması ile çok daha geniş kitlelerin sokağa indiren mücadelenin koşulları; kendisini komünist diye tanımlayan siyasi yapıların, tek tek bireylerin önüne, her zamankinden çok daha derin ve acil bir biçimde, uluslararası komünist hareketin gelişmesine de bağlı olarak, Marksist-Leninist birliği görevini koyuyor.

Ülkemiz proleter devrimci mücadele tarihi bu alanda olabildiğince geniş, yaşamsal deney ve tecrübelere sahip olmasına karşın Marksist-Leninist birlik bu güne kadar aşılamayan bir dizi hata ve zaafın sonucu olarak kendisini inşa edememiştir. Bugün gelinen yerde Marksist-Leninist kadroların ya birey olarak kalmaları ya da küçük siyasi örgütler olarak varlıklarını korumaları birazda proleter devrimci mücadelenin içinde taşıdığı bu hastalıklara bağlıdır.

Daha önce inşa edilmek istenen Marksist-Leninist birlik deneyleri ya benmerkezci sekter yaklaşımların ya da reformist tasfiyeci faaliyetlerin yıkıcı tahribatları sonucu, olması gereken noktaya ulaştırılamamıştır.
Bugün; Marksist-Leninistlerin birliği sorunu ertelenemez bir görev olduğu kadar, bu görevin başarılması, Marksist-Leninist birlik mücadelesinin parti örgütlerinin inşası görevinden bağımsız düşünülmeden, mücadelenin her alanında, her türden revizyonist, oportünist, reformist tasfiyeci irade veya iradelerin karşısında Marksist-Leninist birlik iradesinin birlikte örülmesini, günlük mücadele alanlarında sürecin birlikte inşa edilmesini gerektirmektedir.

sırrı öztürk

Birlik sorun ununun, sadece bir program sorunu ya da günlük mücadele içinde yan yana yürüme iradesi olarak kavranması Marksist-Leninist birlik sürecini daha başlamadan ölü doğumuna neden olacaktır. Proleter mücadelenin önümüze koyduğu bu görevin başarısı dünden bugüne taşınan ve dün olduğu gibi bugünde komünist örgüt ve mücadelesinin önünü tıkayan tasfiyeci, reformist, oportünist unsurlara kesin bir yenilgin yaşatılmasıyla olanaklıdır.

Bu süreç kendi siyasi iradelerini korumakla birlikte bu iradeyi uyulması kesin bir hat olarak ortaya koymaktan uzak durulmalı, biz yaptık oldu, komünist mücadelenin unsurları olmak istiyorsanız bize katılın gibi benmerkezci yaklaşımlar mahkûm edilerek yürünmeli ve olabildiğince Marksist-Leninist örgüt ve bireylerinin ortaklaştırılmış iradesinin örgütlendireceği bir kongrede taçlandırılmalıdır.
Bu sürecin örülmesinde Markzmin-Leninizmin; zora dayalı devrim, proletarya diktatörlüğü,yasadışı parti örgütü vb. temel taşları esas alınmalı, birlik iradesi gurupçu, bireyci tutum ve davranışlar mahkûm edilerek yol yürünmelidir.

Biz; Halkın Kurtuluşu ile Söz ve Eylem gazeteleri olarak dünden bugüne taşınmış hata ve zaafları bugünden mahkûm ederek Marksist-Leninist Birliğin inşasında üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bu süreçte Marksist-Leninist bir programın inşasının günlük mücadele koşullarında omuz omuza örülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Her birimiz hala hazır programlarımızı, günlük mücadele anlayış ve buna bağlı örgüt biçimlerini zenginleştirmeye yönelik çalışma yürütmekle kalmayıp, bu günden bir programın dayatılması, mücadele örgütleri ve mücadele anlayışımızın ille de kabulüne dayalı, sürecin önünü tıkayacak olan hastalıklı çağrı ve tutumlardan uzak duracağız.

Birlik sorunu nu sadece kendimizle sınırlı tutmak gibi bir duruşumuz olmadığı gibi tam aksine bizim dışımızda da Marksist-Leninist örgütlerin, yapıların ve bireylerin var olduğu kabulüne dayalı davranacağız. Özellikle, örgütlü olmadan komünist olunamayacağını bilen bütün bireylerin de bu birlik iradesine omuz vermelerini ve düşünce ve anlayışlarının hep birlikte ortaklaştırılmasını da önemsiyoruz, bunun gerekli olduğuna inanıyoruz.

YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM
YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM
YAŞASIN PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ
MARKSİST-LENİNİST BİRLİK GİRİŞİMİ