ÖDP ve EMEP Sol Partiler mi?

21.Yüzyılda Artık Sol Yok CHP,ÖDP,TKP ve EMEP Sol Partiler mi?

19. yüzyılın bütününde ve 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar sol partilerden söz etmek olasıydı. Giderek bu sol partiler bazen tek başına hükümetleri oluşturuyorlar ya da hükümet ortağı olabiliyorlardı. Sosyal demokrat, demokratik sol gibi partilerden ve bu partilerin programlarının içeriğinden söz etmek, komünistlerden ayrıcalıklarını vurgulamak mümkündü.

Dünya burjuvazisinin 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızla başlayan entegrasyonu ve pazar ekonomisinin tüm ulusal sınırları aşan küreselleşmesinden sonra, bir zamanların sosyal-demokratlarının ve demokratik solun dünya burjuvazisinin liberal söylemi ve uygulamaları karşısında söyleyebileceği hiçbir şey kalmadı.

Örneğin, Fransa’da sosyalist Mitterand döneminden Lionel Jospin dönemine kadar yapılan özelleştirmeler sağ partilerin yaptıklarının iki katına çıktı. Bu dönemde Fransa’da fabrikalar kapatılır, ilk işsizlik tırmanmaları başlarken sözüm ona sol hükümet Japonya’da, Güney Kore’de mevcut fabrikalara ortak oluyor, pazar ekonomisinin en özgün örneklerini veriyordu.

Tony Blair’in İşçi Partisi Thatcher hükümetinin bile yapmaktan kaçındığı uygulamaları, özelleştirmeleri, sosyal haklardan dehşetli kısıtlamaları Üçüncü Yol teorisi altında uygulamaya koyuyordu. Zaten Times gazetesi Tony Blair’in iktidara gelmesinden önceki kampanyada Üçüncü Yol programını, sağ ve liberal hükümetlerin yapmaktan kaçınacağı reformları uygulamak için en iyi parti olduğunu çok net bir biçimde vurguluyordu. Sol partiler kendi karakterlerinin tam karşıtı bir kimliğe böylece dönüştüler.

Almanya’da Şansölye Schröder ve Yeşiller ortaklığındaki hükümette sosyal hakların kısıtlanması, devletin küçültülmesi projesi karşısında uygulanan yöntemler Almanya’da tarihinin görmediği büyük grev dalgalarına neden oldu. Ayrıca, Sol-Yeşil birliği ilk kez Alman askerlerini sınır dışına göndererek sosyalist Yugoslavya’nın parçalanmasında önemli görevler yüklendiler. Oysa Almanya anayasası Alman ordusunun sınır dışına çıkmasını yasaklıyordu.

Türkiye’ye gelince Cumhuriyet Halk Partisi mi solcu? Bu parti Ecevit’in 20-30 yıl önceki nasyonal sosyalizmine (milliyetçi sola) yeniden dönebilmek için çırpınıp duruyor. Yeni liderinin başına Ecevit kasketi geçirip zaman zaman beş yüz metre yer altında maden işçileriyle buluşturuyor. Halkın içinde dolaştırıp duruyor. Örneğin ÖDP’nin sol parti olduğundan söz edebilir misiniz?

Komünist sözcüğünü kaçırarak milliyetçi bir kimliğin başına getiren Türkiye Komünist Partisi’nin sol parti olduğundan söz etmek olası mıdır? Kendini uvriyerizme, sendikacılığa, işçi ücretlerine kilitlemiş olan EMEP’in gerçekten sol bir parti olduğunu düşünmek mümkün mü? AK Parti’nin anayasa referandumuna gösterdikleri ortak davranış ulusalcı kimliklerinin artık koyu bir geri çizgide yoğunlaştığının tanıklığını yaptı. Tüm bu yukarıdaki sol partiler geriye evrimleşerek gericiliğin, tutuculuğun ve cemaatçiliğin dar kalıpları içinde donup kaldılar. Onlar artık sol parti değil, kendi gruplarının cemaatleri ve bu cemaatlerin varlıklarını sürdürebilmek için dar çıkar ilişkileri içinde kendilerini hapsettiklerini gösteriyor.

21. yüzyılda artık sol partiler yok. Entegre olmuş dünya burjuvazisinin kapitalist uygulamalarının yeni bir versiyonundan başka bir şey değil onlar. Sol sözcüğünden artık anlaşılması gereken şey, tek güç 21. yüzyılda yalnızca ve yalnızca komünistlerdir. Ne ki komünistler 21. yüzyılda silkinip kendilerinin enternasyonel avante-garde partilerini oluşturabilmekten henüz çok uzaktalar.

Halkları ikircimlikten kurtarmanın tek yolu ise artık 21. yüzyılda demokratik-sol ya da sosyalist-sol partilerin kalmadığı, onların sağın yeni bir versiyonu olduğu gerçeğinin halkların mücadeleci bilinçlerine iyice yerleştirilmesinden geçmektedir. Hiçbir yüzyıl 21. yüzyıl kadar komünistlerin öncülüğüne böylesine muhtaç olmamıştı. Hızla sol gevezeliklerinin ortadan kalkması, silinip gitmesi için komünistlerin artık gerçek solu temsil ettiklerini kanıtlamaları gerekiyor.
Orhan İyiler