Emek Gücünün Değeri Nedir? – K.Marx

İŞÇİ SINIFININ KURTULUŞU KENDİ ESERİ OLACAKTIR.
Bütün öteki metalarda olduğu gibi, emeğin değeri de, onu üretmek için gerekli-emek miktarı ile belirlenir. Bir kimsenin emek-gücü ancak onun yaşayan kişiliğinde varolur. Bu kimsenin, kendini yetiştirmek ve yaşamını sürdürmek için belli miktarda geçim araçları tüketmesi gerekir.

Ama insan da, makine gibi yıpranır ve onun yerine başkasını alması gerekir. Emek pazarında onun yerini alabilsin ve emekçiler, soyunu sürdürüp gitsin diye, kendi öz geçimi için gereksinme duyduğu geçim araçları kitlesi dışında, ona, belli sayıda çocuk yetiştirmesi için de belli miktarda geçim araçları gereklidir.

Ayrıca emek-gücünü geliştirmek, belli bir beceri kazanmak, için bunun dışında kalan miktarda değerler de harcanmalıdır. Amacımız bakımından, eğitim ve gelişme maliyetleri önemsiz olan ortalama emeği dikkate almamız yeterli olacaktır. Ama, gene de, bu fırsattan yararlanarak, farklı nitelikteki emek-güçlerini üretim maliyetleri nasıl değişiyorsa, farklı sanayi dallarında kullanılan emek-güçlerinin değerlerinin de farklı olmak zorunda olduklarını belirteyim.

Dolayısıyla, ücretlerde eşitlik istemi, bir yanılgıya, hiçbir zaman yerine getirilemeyecek akla-aykırı bir isteğe dayanmaktadır. Bu istemin kaynağı, öncülleri kabul edip vargılardan kaçan hatalı ve yüzeysel radikalizmdir. Ücret sisteminde, emek-gücünün değeri, bütün öteki metaların değerleri gibi belirlenir. Ve değişik türden emek-güçleri nasıl ki farklı değerlere sahipse, ya da üretimleri için farklı emek miktarı gerekiyorsa, emek pazarında farklı fiyatlara sahip olmak zorundadırlar.

Ücret sistemi altında, eşit ya da hatta adil ücret isteminde bulunmak, kölelik sistemi temeli üzerinde özgürlük istemekle aynı şeydir. Sorun, sizin neyi haklı ya da adil bulduğunuz değildir. Sorun şudur: Belli bir üretim sisteminde, zorunlu ve kaçınılmaz olan nedir?

Bu söylediklerimizden sonra, görülüyor ki, emek-gücünün değeri, emek-gücünün üretimi, geliştirilmesi, bakımı ve sürdürülmesi için gerekli birincil nesnelerin değeri tarafından belirlenir.