Devrimci Kavganın En Önünde Olmalıyız..

Köklü değişimler ve dönüşümler her zaman bunalım çağlarında gerçekleşir.

Bugün Türkiye’de egemen odaklar arasında iktidar çekişmesi yaşanıyor.

Bu çekişme özgürlük mücadelesine katılanları kendi çıkarları doğrultusunda taraf olmaya zorluyor.

Onlarla işimiz yok, kendi kavgalarının karanlığında kaybolsunlar.

Devimcilerin ve Kürt özgürlük hareketi için mücadele edenlerin ortak bir paydada buluşması gerekiyor, sürece müdahele etmesi gerekiyor.

Ne AKP’nin islam cumhuriyeti hayali, ne generallerin cumhuriyeti! Kurtuluşumuz devrim ve sosyalizmdedir!

Bu yapısal krizi hep birlikte kitle hareketini yükseltmek, devrimcileştirmek için bir fırsata çevirelim.

Faşizme ölüm, halka hürriyet!