Devrimci Sosyalist Kamuoyuna..

HALKIN KURTULUŞU ENGELLENEMEZ
Gazetemizin yeniden yayın yaşamına katılmasından bu yana, HALKIN KURTULUŞU gazetesine yapılan ahlaksız bir kampanya yürütülüyor. Bu saldırılar, kişisel sebepler ve nedenleri bahane göstererek HALKIN KURTULUŞU GAZETESİ’ni itibarsızlaştırma çabaları, bizleri devrim ve sosyalizm yolundan döndüremeyecektir. Yıllardır bir kavganın, devrim ve sosyalizm kavgasının ve mücadelesinin örgütlenmesinde aracı olan HALKIN KURTULUŞU, yıllar sonra tekrar o kavgayı ve mücadeleyi örgütleme aracı olarak; iş yerlerine, evlere, alanlara, işçi sınıfına ulaşmaya başladı. Bizlere, bu gururu yaşatanlara selam olsun!

Gelinen bu noktada; yurt içinde ve yurt dışında, binlerce HALKIN KURTULUŞU okuru ve taraftarı, bu dönüşü coşku ile karşılarken; bu dönüşten rahatsız olan bazı unsurlar, açıktan tepki verme yerine devrimci etikten yoksun yöntemlerle, HALKIN KURTULUŞU adını kullanarak, kişisel nedenler ve bahaneler üreterek, gazetemize karşı karalama kampanyası başlatmışlardır. Bu saldırılar ; gerek EMEK PARTİSİ ‘nin doğrudan ve dolaylı karanlık çete ilişkileri ve kişileri üzerinden,  gerek bizi temsil etitğini söyleyen  ve sosyal medya üzerinde açtıkları sayısız sahte hesap ve sayfalarla –  AVRUPA EMEĞİN SESİ,  Avusturya merkezli ADA Derneği (alternatif dayanışma) ve etrafındaki kişi ve çevrelerle ,  DEVRİMCİ KOMUNİST GÜNDEM ,EMEĞİN SESİ — sürüyor.  Halkın Kurtuluşu’nun yukarıda sözü edilen parti,dernek ,kurum, sayfa ve kişilerle hiçbir ideolojik politik örgütsel ilişkisi bulunmadığını buradan bir kez daha devrimci kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bizler bu çirkin oyunu boşa çıkarmak için, gazetemiz HALKIN KURTULUŞU’na sonsuz desteğimizi sürdürüyoruz; çünkü gazetemiz ezilen, sömürülen işçi sınıfı ve emekçi halkın sesidir.

Bu sesi susturamayacaklar. İçinde bulunduğumuz dönem de, baskı ve şiddetin arttığı, kadın cinayetlerinin arttığı, soygun yağma ve talanın tavan yaptığı, iktidarın halka ve işçi sınıfına ve onların kurumlarına karşı saldırılarının yoğunlaştığı bu günlerde; işçi sınıfı ve emekçi halkın örgütlenme mücadelesine katkı sağlamaları gerekirken, bu unsurlar HALKIN KURTULUŞU’na karşı mücadele etme yolunu seçmişlerdir. Hiç kimse, zorla ne taraftar olur ne de sosyalist ve devrimci olur.

Böyle karşı-devrimci kampanyalarla ancak, sınıfa ihanet edenler örgütü olunur.

Bu unsurlar, sürekli belden aşağı küfür ve hakaretler ile sözde ‘devrimcilik’ yaptıklarını sanıyorlar, ağızlarından eteklerindeki hiç eksik olmuyor, birileri isim açıklıyor, birileri IP numaralarını nasıl çözdüklerini ve buradan isimleri nasıl bulduklarını övünerek anlatıyorlar. Böylelikle, polisin-itin-mitin görevlerini, seçtikleri yöntemlerle bunlar yerine getiriyorlar. Bu yaptıkları ile, en iyi polis örgütü olma yolunda ne kadar yol aldıklarının farkında değiller, bunları yaparken küçük burjuva duygularını tatmin ederek nereye hizmet ettiklerini de ortaya koymuş oluyorlar.hk1

Hiç kimse, ne HALKIN KURTULUŞU’nun adını kullanarak bu tür bayağı-adi olaylara neden olabilirler ne de bu tür kişileri bahane ederek HALKIN KURTULUŞU’na karşı karalama kampanyası yapabilirler.
HALKIN KURTULUŞU bu tür ahlaksızlıkların manevra alanı değildir olmayacaktır. Bu saldırıları örgütleyenlere karşı, HALKIN KURTULUŞU gazetesi imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü ve biz okuyucuları, bu ahlaksızlıklara karşı gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Gazetemiz okurlarını, Devrim ve Sosyalizm mücadelesinde sınıfın tarafı olan dost ve yoldaşları, bu kara kampanyaya karşı çıkmaya ve HALKIN KURTULUŞU’na sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Halkın Kurtuluşu Engellenemez..

Gazetemizin aşağıda verilen iletişim adresleri dışında Halkın Kurtuluşu adına alınmış sosyal medya ve internet ortamında hiçbir adresle bağımız yoktur.
halkinkurtulusugazetesi@gmail.com

https://www.facebook.com/halkinkurtulusu?ref=ts&fref=ts

http://halkinkurtulusu.net

https://twitter.com/hkgazete

Halkın Kurtuluşu taraftarı olan herkesi sahte facebook sayfalarına karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.
HALKIN KURTULUŞU  Bir Marka değildir!

Marka, Kapitalist İşletmelerin ticari pazarlama aracı olarak kullandığı bir etikettir! “Bu İsmi Markayı Kullanmak” gibi burjuva anlayış ve saldırganlık Devrimci anlayış değildir!
SİZ KİMSİNİZ?

KİME AİTMİŞ BU MÜLKİYET?

NEREDESİNİZ?

Bu Mülkiyet EMEP’in mi! Diktatörlük koşullarında teslimiyetin, ihbarcılığın, ihanetin kucağına, onursuzluğuna düşenlerin mi?
“Halkın Kurtuluşu Engellenemez” diyerek ısrarla bu değerlerine sarılan sorumluluk üstlenen sadece lafta değil pratik içerisinde bu mücadeleye atılan onurlu kadrolara öfkeniz, küfrünüz saldırganlığınızın temelinde neler var? Bu cesareti nereden alıyorsunuz?
BU Mülkiyet hakkı; düzenle uzlaşmış, Tasfyeci, Reformist-Revizyonist ve karşı devrimci, işbirlikçi, ajanların DEĞİL!
Devrim-Sosyalizm Mücadelesini, Faşist Diktatörlüğün baskı ve saldırılarına karşı, cesaretle, kararlılıkla taşıyan Devrimci Komünistlerindir. Devrimle Sosyalist iktidarına yürüyen İşçi Emekçi Gençlik Ezilen Yoksul yığınların Sesi İfadesi Çığlığıdır! Kapitalizmin İnsanlık dışı yaşam dayatmalarına, azgın sömürüsüne İSYAN’ın Gazetesidir, HALKIN KURTULUŞU*
Burjuvazinin sıcak kucağında oturup bu ismi kullanamazsınız! şunu yapmalısınız, bunu yapamazsınız! Düşün yakamızdan! Sizler düzenin ılık sularında yüzün, internetten teorisyenlik yapın, ahkam kesin! Küfürler edin! Eline sopa tutuşturduğunuz gençleri üzerimize salın, pusular kurun, işkence tezgahlarında sorgulara katılın!
ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ HALKIN KURTULUŞUNU!
ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ M-L ışığında DEVRİM SOSYALİZM Mücadelemizi!
Bizler ERDAL ERENLERİN, İMRAN AYDINLARIN, DENİZLERİN HÜSEYİNLERİN YUSUFLARIN YOLUNDA, ON’LARIN BİNLERİN YOLDAŞLARIYIZ!

İSTANBUL-ANKARA-İZMİR-MERSİN-ADANA-DERSİM-ÇORUM-SAMSUN-KAYSERİ-BURSA-KIRŞEHİR-URFA-ANTEP-DİYARBAKIR ve İSVEÇ-FRANSA-DANİMARKA-ALMANYA-AVUSTURYA-İSVİÇRE’den HALKIN KURTULUŞU Okurları