Reform Değil Eğitimde Devrim

“Hedefimiz eğitimde devrimdir. Bu günkü eğitim düzeni burjuva düzeni, burjuva eğitim düzenidir.” Harun Karadeniz

Haziran 68 Eylemleri

İstanbul Teknik Üniversite öğrenci Birliği Başkanı Harun Karadeniz boykotun beşinci gününde yaptığı basın toplantısı ile ilk defa konuşmuş ve “Türkiye’de gerçekte yapılması gereken bir üniversite reformu değil eğitimde devrimdir. Bu devrim ilkokuldan üniversiteye kadar bütün öğretim kurumlarında yapılmalıdır. Boykotu filan fakültenin yönetmeliğinin iki maddesinin değiştirilmesi olarak anlamıyoruz. Boykota karar verirsek Türkiye’nin temel sorunları için de eğitim sorununun çözümü anlayışında kabul edeceğiz” demiştir.

Harun Karadeniz, Teknik Üniversite Senatosu’nun dün yayınladığı bildirinin çelişkilerle dolu olduğuna değinerek madde madde Senato bildirisini eleştirmiş ve şunları söylemiştir:

Teknik Üniversite gençliği olarak boykota girmeye karar verirsek temel memleket sorunlarından hareket ederek eğitim meselesine gelmek istiyoruz. Hedefimiz eğitimde devrimdir. Bu günkü eğitim düzeni burjuva düzeni, burjuva eğitim düzenidir. Öğrenciler kapitalist düzen için bir robot, bir üretim aracı olarak yetiştirilmek istenmektedir. Tüm öğretim kurumlarında ülke gerçekleri ile bağdaşmayan bilgiler okutulmaktadır.

İTÜ Talebe Birliği Başkanı Harun Karadeniz, Vedat Demircioğlu’nun öldürülmesi üzerine konuşma yaparken…

Karadeniz, Senato bildirisinin öğrencideki boykota girme anlayışını desteklediğini belirterek hocalarımızın “Teknik Üniversite zıt kamplara ayrılmıştır sözü yanlıştır. Öğretim üyeleri öğrencileri ile tam bir zıt kamplar içindedir. Bu Üniversite’de Bursa’daki mukaddesatçı toplantıya başarı telgrafı çeken öğretim üyeleri vardır” diyerek daha sonra şunları söylemiştir:

“Biz belki bir iki güne kadar boykota gireriz. Ama diğer boykotçu üniversiteli arkadaşlarımızla konuşarak ülkenin düzeni ve temel sorunları içinde eğitim meselesini kökünden bir reforma götürmek doğrultusunda hareket ederiz. Eğitim sistemimizin amacı ortaya konulmalı ve bu amaç halka dönük bir eğitim felsefesi içine sokulmalıdır.”