Halkın Kurtuluşu

“HALKIN KURTULUŞU” THKO’nun 12 Mart sonrası Geçici Merkez Komite (GMK) oluşturduktan bir süre sonra çıkarmaya başladığı haftalık yasal merkez yayın organıydı: 1975-1980 arasında düzenli olarak yayınlanan gazetenin satışı 1980′e gelindiğinde yüz bin civarındaydı.
Örgütün taraftarları kendilerini Halkın Kurtuluşu taraftarı olarak tanıtıyor ve diğer gruplar tarafından böyle biliniyorlardı.
Başlangıçta Ankara’da yayınlanan gazete, Ankara ve İstanbul’da sıkıyönetim ilan edilmesi üzerine önce İzmir’e, sonra da Çorum’a taşınmış ve 12 Eylül’de tamamen yasaklanmıştı.