İhanetin Tarihsel Evrimi; Reel Politikadan Sınıf Uzlaşmacılığına

Sebahat Tuncel:
”yeni dönemde devletle savaşmayacağız ,müzakere edecegiz. kürtleri, işçileri,tüm halkları devlet ile barıştıracağız.
Ankara Kalesinin burçlarına Sosyalizm bayrağını dikeceğiz”

Halkın Kurtuluşu:
Sınıf Uzlaşmacılığını ve Reel Politika adına Emperyalist Devlet ve İstihbarat Servisleriyle içli dışlı olmayı kendilerine alışkanlık edinmiş olanlar olsa olsa bin yıllık düşmanlık tohumlarına yenilerini ekler ve ‘ötekilerin’ sınıf kavgasını ve bilincini burjuva dünya adına bulandırmış olurlar..
Sınıfı devlet ile barıştıranları tarih ancak ; ihanetle anar..
coğrafyasına-insanlığa-sınıfa-ve tarihe karşı ihanet içinde olmakla hatırlar..