İnsanlığa Yönelmiş Bütün Ahlaksızlıkları Devrimle Yokedeceğiz

Soma Kömürleri A.Ş. madencilerin maaşlarının devlet tarafından tahsil edilmesine ilişkin geçici maddenin yasalaşmasının ardından işçilerin maaşını eksik ödedi. Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek, partilerin ortak önerge ile yasalaştırdıkları, Soma’daki işçi katliamında hayatını kaybeden işçilerin maaşlarını ödemeyen firmadan tahsili yönündeki girişime Soma Kömürleri A.Ş.’den karşı atak geldi.

Geçici yasa maddesi, maden firmasının “maaşları ödememesi” durumunda firmadan tahsilat yöntemi ile işçiye ödenmesi ilkesine göre belirlendi. Madde Resmi Gazete’de ilan olunmadan, maddedeki açıktan faydalanan firma, işçileri “yerüstünde çalışır” göstererek maaşlarında neredeyse yarı yarıya kesintiye gitti.

T. Maden-İş geçici yönetim kurulu üyesi Cafer Bülbül, maaşların “işçi fonu” üzerinden ödendiğini, 13 Mayıs sonrası yerüstü gösterilerek ödendiğini ama yasalaşmadığı için bu şekilde olduğunu, önümüzdeki ay yeraltı olarak ödenmeye devam edileceğini söyledi.

Ancak pek çok işçi birbirinden bağımsız olarak farklı kesintilerden söz ediyor ve maden firmasının, devletin tam ücreti tahsil etmesinin öncesinde, işçileri facianın yaşandığı 13 Mayıs tarihine kadar “yeraltı işçisi”, 13’ünden sonraki dönem için ise “yerüstü işçisi” olarak sınıflandırarak, bordrolarında neredeyse yarı yarıya kesintiye gittiğini belirtiyor.

SGK PRİMLERİ NASIL ÖDENECEK?

İşçiler, ayın yarısı “yer altı”, yarısı “yerüstü” olarak gösterilmeleri sebebi ile SGK primlerinin “yeraltı çalışanı” olarak ödenip ödenmeyeceğinden emin olmadıklarını vurguluyor.

MAAŞINDAN 800 TL KESİNTİ YAPILAN MADEN İŞÇİSİ

Soma Kömürleri A.Ş.’de çalışan bir maden işçisi, 1500 TL dolaylarında olan maaşının 695 TL olarak hesabına, taşeronlardan Tilaga Turizm Madencilik üzerinden yatırıldığını söyledi.

Madenci, “Ben 30 gündür sokaklarda yatıyorum. Benim üç yüzden fazla kardeşim yanı başımızda şehit düşmüş, acımı bile yaşayamadan kalanların mücadelesine katılmışım. Benim 1500 TL olan maaşımı nasıl olur da Tilaga yatırır? Tilaga çalışanı değilim, Soma Kömürleri A.Ş. çalışanıyım. O ayrı bir taşeron. Ben bordroyu imzalamamışım, nasıl kafalarına göre iş yaparlar? 695 TL para yatırılmış, hesabımda 2 TL vardı. 697 TL görünüyor o yüzden.

Ben utanıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Evde karımın, çocuğumun yüzüne bakmaya utanıyorum. Hanım arıyor sabah beri, gel diyor. Nasıl gideyim? Çocuğum dondurma istemiş, ben nasıl götüreyim ablacım. Korkmayın Erdoğan’dan, yazın anlatın. Kimse duymuyor sesimizi. İnsanlığın ve insan hayatının bedelinin 695 TL’ye düşürüldüğünü anlatın” diye konuştu.