Mücadele Edin Kazanacak Koskoca Bir Dünya Var

Er ya da geç faşist diktatörlüğü mutlaka yıkacak, işçilerin, köylülerin, emekçilerin devrimci iktidarını kuracağız!
Biz, işçilerin, yoksul köylüleri, tüm emekçi halkı ve ülkemizin geleceğini temsil ediyoruz.
Yalnız değiliz! tüm dünya halklarıyla birlikteyiz.
Güçsüz değiliz; gücümüz inancımızda, tarihsel ve siyasal haklılığımızdadır.
Biz kazanacağız! çünkü biz halkız ve haklıyız.
Biz yeni bir dünya için yola çıktık ve o dünyayı kuracağız!
Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!
Yaşasın bağımsızlık demokrasi
sosyalizm kavgamız!
Biz Marksist-Leninistler onyıllardır hep şu çağrıyı yapıyoruz:
Bütün ülkelerin işçileri birleşin!
Bütün ezilen halklar birleşin!
Bütün Türkiye proletaryası ve emekçi halkları birleşin!

Ve mücadele edin!…
Evet, egemen güçlerin zorbalığına ve zulmüne karşı;
Emperyalizmin talan ve işgal politikasına karşı;
Kapitalizmin dizginsiz sömürüsüne karşı;
İşçilerin ve ezilen halkların birleşmekten başka yolu yok!
Egemen güçlerin şiddetine karşı devrimci şiddeti kullanmaktan başka yol yok!… .
Çünkü şiddeti yaratan, üreten ve kural haline getiren egemen güçlerdir.
Halkın adaletinin uygulanacağı günler de gelecektir!
İşçilerin, köylülerin ve emekçilerin hesap soracağı günler de gelecektir!
Bu kesindir!…
Gelecek bizimdir!…
Gelecek direnenlerindir!…
Gelecek işçilerin ve ezilen halkındır!…

Sadece şunun bilinmesini istiyoruz ki; binlerce devrimci ve yurtseveri katledenler, yüzbinlercesini işkenceden geçirenler, ülkemizi emperyalist boyunduruk altında tutanlar mutlaka hesap verecektir!
Biz, bu toprakların ve halkımızın evlatları olarak, onları asla affetmeyeceğiz.
Tüm dünya halkları, dostlarımız ve düşmanlarımız tanığımız olsun ki; sömürü ve zulmü yeryüzünden silene kadar savaşımız sürecektir!

İşçiler, köylüler, emekçiler, ilericiler,
yurtseverler, aydınlar!…
Bu köhnemiş, kokuşmuş düzen yıkılmaz değil, yıkılır.
Bunun için yüzyılların pasif, edilgen, “böyle gelmiş böyle gider” anlayışından vazgeçmek, kendi gücümüze güvenmek gerek.
Özgür ve sömürüsüz bir ülke için acılara ve ağır bedellere katlanmak gerek.
Zaferi elde edebilmek için on kez de olsa yenilmeyi göze alabilmek gerek.
Bu düzen yıkılmaz değil, yıkılır.
Ama bunun için mücadele etmek gerek.
Bunun için cüret, cüret ve daha fazla cüret gerek.
Kaybedecek bir şeyimiz yok!
Oysa kazanacak koskoca bir dünya var!