Tekin Arslan ve Erol Ekici Yoldaşlar

Emekçi Halkımıza ve Devrimci Kamuoyuna
10 Ekim günü gerçekleştirilen Ankara Katliamıyla ülkemizdeki katliamlar tarihine bir yenisi daha eklendi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla ülkenin dört bir yanından farklı mesleklerden işçiler, emekçiler, öğrenciler, işsizler, gençler, emekliler, emekçi kürt halkı savaşın durdurulması için Ankara mitingine akmış, taleplerini haykırmak istemişlerdi. Faşist diktatörlük emekçilerin bu etkinliğine canlı bombalarla saldırmış ve en büyük katliamlarından birine imza atmıştı. Katliam da 103 işçi, emekçi ve devrimci hayatını kaybetmiş, yüzlercesi ise yaralanmıştı. Henüz patlamanın gerçekleşmesinin şokunu atlatamayan kitleye bu seferde faşist diktatörlüğün kolluk güçleri biber gazı ile saldırıda bulunmuş. Yaralılara müdahale mitinge gelen sağlık emekçileri tarafından bu şartlarda yapılmıştı. Katliamdan hemen sonra açıklama yapan iktidar yetkilileri adeta katliamda parmakları olmadığını kanıtlamak için binbir takla atıp durumu sulandırmaya çalışmıştır. Ama tüm gerçekler, kanıtlar, belgeler onları göstermektedir.
TEKİN ARSLAN
 
İŞİD’le ilişkileri bir çok olayda ortaya çıkmasına rağmen inkar eden AKP bu sefer suçüstü yakalanmıştır. Türkiye ve Ortadoğu’daki siyasi hesapları için Sedat Peker çete bozuntusundan, Osmanlı Ocağı’na, İŞİD barbarlarından Hüda-Par’ına her türlü kirli ve kanlı işi tezgahlamaktadır. Kürdistan’da günlerdir çocuk yaşlı demeden alenen infazlar gerçekleştirmiş, bölge halkına gözdağı verilmiştir. Aksarayın padişahı için HDP açıkça tüm olanaklarla zorla baraj altında bırakılmak istenmiştir. Davutoğlu “Ankara olayından sonra oylarımız 3 puan artış göstermiştir” diyerek 1 Kasıma kadar birkaç saldırıyla tek başına iktidar olma hesaplarının sinyalini vermiştir. Egemenler iktidarlarını korumak adına halkın en ileri kesimlerini ölüme, işkenceye, tutsaklığa, zulme mahkum etmektedir. Ankara Katliamı da bu politikanın sonucudur. Katliamda bir çok devrimci, komünist, gençlik önderi, öncü işçi ve sendikacı katledilmiştir. Ankara Katliamında Partimizin Merkez Komite üyesi Tekin Arslan (İnşaat İşçileri Sendikası – Yönetim Kurulu Üyesi) ve Parti Üyemiz Erol Ekici’de (İnşaat İşçileri Sendikası – Denetleme Kurulu Üyesi) şehit düşmüşlerdir. Yoldaşlarımız işçi sınıfının iktidar mücadelesine ve onun Marksist – Leninist ideolojisine olan sarsılmaz inançlarıyla bağlı birer devrimci komünist militan, proletarya ordusunun kızıl neferleriydiler. Yaşamları düşünceleriyle özdeşleşmiş yoldaşlarımızın Türkiye işçi sınıfına onurlu bir yaşam, onurlu bir mücadele birikimi bırakmışlardır. Onların yaşamı ve mücadeleleri devrimci derslerle doludur.
 
Yoldaşlarımız mücadele boyunca sürekli birlikte koşturmuş, birlikte dövüşmüş ve birlikte şehit düşmüşlerdir. Onları anlatırken birbirlerinden ayrı tutmak neredeyse imkansızdır. Onları şimdilik kısaca tanıtacak, ilerleyen dönemlerde onların hayatını konu alan kitaplar yayınlayacak tüm işçi ve emekçilere onları kapsamlı olarak tanıtacağız. İşte yoldaşlarımızı kısaca tanıyalım, Tekin ARSLAN : TDKP – THKO (Türkiye Devrimci Komünist Partisi – Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) Merkez Komite (MK) Üyesi. Erzurum- Çat doğumlu. Emekçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimi öğrenciliği boyunca hem okuyup hem çalışan bir gençti.
 
Mücadeleyle ve partiyle genç yaşta tanıştı. Ülkenin birçok şehrinde TDKP militanı olarak faaliyet yürüttü. İşçi komiteleri, semt örgütlemeleri, Devrimin Sesi ve bildiri dağıtımları, yazılamalar, afişlemeler, korsan gösteriler v.s tüm görevleri büyük bir heyecanla yerine getirdi. İstanbul’a geldiği dönemler yasal alanlara geçiş dönemidir. Partinin açık kitle partisi formülasyonunu bazı tereddütlerine rağmen benimsemiş ve faaliyetine katılmıştır. İstanbul-Kartal bölgesinde aktif görevler aldı. Birlikte şehit düştüğü yoldaşı Erol Ekici ile yoları ilk kez burada kesişti. Tüm enerjisini faaliyete vermesine rağmen zamanla içinde bulunmuş olduğu yapının kastlaşmış, bürokrat bir yönetici grubun ve tasfiyeci bir çizginin içinde olduğunu gördü. Beraber faaliyet yürüttüğü arkadaşlarıyla bu anlayışa karşı amansız bir mücadele verdi. Burjuva düzen partilerinde bile bulunmayan entrikalar Tekin ve yoldaşlarının midesini bulandırdı ve temiz kalmak, devrimci komünist kalmak adına EMEP’ le yollarını topluca istifa ederek ayırdılar. Onların ayrılmasından sonra İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ayrılmalar ve tartışmalar yaşandı. EMEP onları hain, işbirlikçi, hizip ilan etti. Tekin ve Erol bu ayrışmada birlikte hareket ettiler. EMEP’ i eleştirip arkadaşlarıyla birlikte karşıt bir broşür yayınlayan Nazım Bostancı’ya yönelik EMEP saldırısı Tekin’lerin mücadele hırsını daha da arttırdı. Tasfiyeciliğe karşı bayrak açanların başında yer aldı. Erol’un da içinde yer aldığı yoldaşlarıyla birlikte GKB Geçici Koordinasyonu kurdular. Amaçları tasfiye edilmiş komsomolu ve partiyi yeniden diriltmek, genç komünistleri toparlamak ve partiyi yeniden inşa etmekti. İlk olarak Kadıköy IMF’yi Protesto mitingine katıldılar. Bunu fark eden EMEP reformistleri diğer devrimci örgütlere “Bunlar sivil polistir” diyerek saldırdılar. Sonrasında ev ve işyerlerine yönelik EMEP saldırıları devam etti. Bu saldırılar karşısında geri adım atmadan mücadeleye devam ettiler. Türkiye’nin birçok ilinde genç komünistlerle, devrimci komünistlerle bağlar kurdular. Sayısız toplantı, panel, seminerlere katıldılar. Her devrimci kurumun etkinliklerine, eylemlerine katılıp destek verdiler. Tekin ve Erol Yoldaşlar, GKM (Gelecek Kültür Merkezi), Toplumsal – Der (Toplumsal Birlik ve Dayanışma Derneği), İşçinin Sesi Gazetesi ve Dışarda Deli Dalgalar’ın kuruluşunda aktif rol aldılar. İnşaat İşçileri Sendikası Girişiminden İnşaat – İş sürecine kadar sendikanın kurulmasına, şantiye direnişlerine, grevlerine ve her türlü eylemlerinde diğer devrimci yoldaşlarıyla birlikte motor güç oldular. Tekin Arslan Yoldaş; Partimizin (TDKP – THKO) inşa sürecinden Kuruluş sürecine kadar titiz bir çalışma içinde yer aldı. Fedakar, emektar, alçak gönüllü, mücadeleci ve heyecanlı yönüyle dikkat çekmiştir. Parti Konferansında Merkez Komite üyesi seçildi.
 
Partinin İşçi Sınıfı içinde çalışma, sendikal mücadele ve devrimci sendika çizgisini geliştirmek gibi konularda sorumluluk aldı. Görev bilinciyle Bolşevik devrimci komünist bir militan olarak mücadelesini sürdürdü. illegal ilkelere uyarak Reformistlerin ihbarlarına, faşist diktatörlüğün ajanlarına karşı sıkı bir mücadele vermiştir. Erol EKİCİ; TDKP – THKO Parti Üyesi, Erzincan doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Haritacılık Bölümü mezunu. Mücadeleye TDKP’nin Gençlik örgütü olan GKB’nin ( Genç Komünistler Birliği) son demlerinde yani tasfiye edilmesine yakın bir döneminde tanışmasıyla başladı. GKB’nin tasfiye edilmesi ve “Açık Kitle Partisi” aldatmacasıyla da TDKP’nin tasfiye edilmesi Erol yoldaşın Parti çizgisinde ki bu hızlı değişime karşı tasfiyecilikle mücadele refleksini de hızlı geliştirdi. Gençlik çalışmasında bunu çok net olarak ifade eden ve açıktan mücadele veren bir yönü dikkat çekiyordu. EMEP reformizmi ise Erol yoldaşa yönelik çok sert ve çok kapsamlı müdahalelerde bulunuyordu. O her seferinde onları mahkum ediyor. İhanetçi, tasfiyeci yönlerini yüzlerine vuruyordu. Genç yaşına rağmen kısa sürede teorik olarak Marksizmi – Leninizmi, parti tarihini, çizgisini kavramış ve her platformda buna bağlılığını gösteriyordu. EMEP ayrışmasından hemen sonra GKB Koordinasyonu’nun kurulmasında çok emeği, çabası vardır. Sürekli işçi sınıfı ve gençlik hareketinde bir çıkış ve yol bulma, onun yol ve yöntemlerini zorlama, tartışma platformları kurma gibi konularda çok duyarlıdır. Türkiye komünist hareketlerindeki tartışmaları takip eder, fikirleri inceler ve değerlendirmelerde bulunurdu. Geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz Sırrı Öztürk ve kolektifin tartışmalarına bir dönem sürekli katılmıştır. RED Dergisinin aktivistleriyle bir süre paylaşımlarda bulunmuş, dostluğunu sürdürmüştür. En son İnşaat İşçileri Sendikasının örgütlenmesinde yer aldı ve ilk kongrede Denetleme Kurulu üyesi seçildi. Sendika eylem ve direnişlerinde yer almakla birlikte “ Kobani’de Sağlık Ocağı için Bir Tuğla da sen Koy “ projesi ve fikrinde de emeği çoktur. İnşaat – İş Yöneticilerinden oluşan Kobani Heyetinde yer aldı. Kobani’nin direniş sonrası hali onu çok etkilemiş ve ülkeye geldiğinde kampanyanın hızlandırılmasını sağlamıştır. TDKP – THKO’nun örgütlenmesi sürecinde uzun bir süre çekimser kalmış, süreçle ilgili bazı öneri ve eleştiriler de bulunmuştur. Haklı olduğu birçok eleştirisi kabul edilmiş ve dikkate alınmıştır. Şehit düşmeden 2 ay önce parti çalışmasına katılmaya karar vermiş ve parti üyeliğine kabul edilmiştir. Yetenek ve birikimi dikkate alındığından partinin ileri görevlerine hazırlandığı bir süreçte faşist diktatörlük onu aramızdan koparıp aldı.
erol ekici
 
Erol yoldaş; Paylaşımcı,sade, fedakar, girişken, mücadeleci ve direnişçi bir kişiliğe sahipti Tekin Arslan ve Erol Ekici yoldaşlarımız Ankara’da şehit düştükten sonra Özellikle Tekin yoldaşımızın cenazesinde bazı devrimci kurumlar “Tekin Arslan bizim üyemiz” , “ Bizim Yoldaşımızdır” gibi sahiplenme girişimlerinde bulunmuştur. Yoldaşlarımız tarafından bu kurumlar ısrarla uyarılmış ve tutumları eleştirilmiştir. Yoldaşlarımızın sınıfın ve halkın içinde komünist mücadele verirken illegal çalışma ilkeleri doğrultusunda, reformistlerin ihbarlarına, faşist diktatörlüğün saldırılarına karşı tedbirli davranmış, kendilerini uzun vadeli sınıf çıkarları için gizlemişlerdir. Liberal tavırlardan uzak durmuşlardır. Bundan dolayı birçok kurumun yoldaşlarımızın konumlarını bilmemesi doğaldır. Ama örgütsel sahiplenme sorunu devrimci etik sorunudur. Biz gerek Tekin Arslan yoldaşımızın gerekse de Erol Ekici yoldaşımızın cenaze törenlerini işçilerin, emekçi halkımızın sahiplendiği birer devrimci cenaze törenine dönüşmesini istedik.
Erzincan halkı Erol Yoldaşımızı, İstanbul emekçileri de Tekin yoldaşımızı bağrına basmıştır. İşçilerin, emekçilerin omzunda toprağa verilmişlerdir.
 
Bu onların idealleri ve davalarıyla da örtüşen bir durumdur. Bizler Tekin ve Erol yoldaşımızın şahsında tüm şehitlerimizi anıyor, onların devrim ve sosyalizm kavgasını zafere ulaştırana kadar, kanımızın son damlasına kadar parti ve devrim davasından vazgeçmeyeceğimizi. Yoldaşlarımızı katleden faşist diktatörlükten hesap soruncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi dosta da düşmana da ilan ediyoruz. – Ankara Şehitleri Ölümsüzdür ! – Tekin Arslan ve Erol Ekici Yoldaşlar Ölümsüzdür ! – Kahrolsun Faşist Diktatörlük ! – Faşizme Ölüm Halka Hürriyet ! – Yaşasın Türkiye Devrimci Komünist Partisi ! – Yaşasın Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ! TDKP – THKO Türkiye Devrimci Komünist Partisi – Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu –
 
– Kahrolsun Faşist Diktatörlük !
– Tekin Arslan ve Erol Ekici Yoldaşlar Ölümsüzdür !
– Faşizme Ölüm Halka Hürriyet !
 
NOT: Bize gönderilmiş bir açıklamayı haber değeri gördüğümüz için olduğu gibi yayınlıyoruz…