Kürt Burjuva Partisi Kuruluyor-Yollar Ayrılıyor Mu!..

Negatif bir gelişme değil ,aksine ,olması gereken bu idi.Su kendi yolunu bulacak,deresini yaratacak.Yani herkes ait oldugu yerde bulunsun.İzler birbirine karışmasın.

Hiçbir toplum homojen değildir.Kürtlerde buna dahildir.Şimdi artık genel bir”Kürtler” tanımı giderek tarihe karışacaktır.Kürt egemen sınıfları,Kürt toprak ağaları ve aşiret reisleri, kendi sınıf  çıkarları için ayrı örgütlenecekler.Kürt emekçi sınıfları da Türk ve diğer kardeşleriyle sınıfsal temelde buluşup, Türk ve Kürt gerici sınıflarına karşi mücadele edeceklerdir.

Başını  Sertaş Bucak, Nizamettin Taş gibi kişilerin çektiği, büyük olasılıkla, ileride Leyla Zana, Ahmet Türk, Sırrı Sakık gibi Kürt egemen sınıf  politikacılarının da yer alabileceyi-Aslında sınıfsal yapıları geregi almaları gerekir- KPD ‘nin kuruluş çalışmaları hızlanıyor.Kürt egemen sınıfları ,Kürt emekçilerine karşı örgütlenecektir.

Bu  durum Barzani-Erdogan Diyarbakır buluşmasından sonra daha da güncellesti.Parti, Barzani’nin finansal ve politik desteği ile kurulacak.Büyük olasılıkla bu konu Diyarbakır da Erdogan‘la görüşülmüstür.
Sınıfların  ayak izleri ayrışacak.Kürtler ve Türkler gerçekten kardeşleşecektir.Bu, „kutsal“ bir mücadele ve sınıf kardeşligi olacaktır. Kürt ve Türk egemen gerici sınıfları yolumuzdan temizlendikçe, birbirmizi daha çok iyi tanıyacagız.,yoldaş olacagız.

Yaşar Cev