‘Burjuvazi Kavgaya Davet Etti Bizi-Davetleri Kabulümüzdür’

Taşeron ve Sömürüye Karşı İnsanca Yaşam.
Greif işçilerini selamlıyoruz.
Greif direnişi 4. gününde tehditlerle yüzyüze kaldı. Greif yönetimi tarafından işçilere gönderilen mesajda yaptıkları eylemin yasadışı olduğu iddia edilerek aksi halde işten atılabilecekleri tehdidi savruluyor. Fakat asıl önemlisi Greif yönetimi bu tehdidi bizzat DİSK Tekstil Genel Başkanı Rıdvan Budak’a dayandırıyor. Mesajda “Fabrikamız sendika temsilcilerinin fabrikamızdaki hareketlerinin DİSK Tekstil İş Sendikası tarafından da desteklenmediği, DİSK Tekstil İş Sendikası Başkanı Sayın Rıdvan Budak tarafından tarafımıza bildirilmiştir” ifadeleri kullanılıyor.

Daha sonra DİSK Tekstil yönetimi bu işbirliğini de bizzat tescilledi. Yönetim adına Greif Hadımköy İşyeri Baştemsilcisi Orhan Purhan’a gönderdiği mesajla Greif yönetimiyle tam bir işbirliği içerisinde olduğunu kanıtladı. Temsilciye gönderilen mesajda şu ifadeler kullanılıyor:

“Greif ve DİSK Teksti İş Sendikası Yönetimi sizi bir an önce bu kanunsuz eyleme son vermeye çağırmaktadır.”

DİSK’in 47. kuruluş yıldönümünün kutlandığı bugün, Rıdvan Budak ve onun DİSK Tekstil’deki ortakları böyle davranarak DİSK’e büyük bir leke sürmüşlerdir. Rıdvan Budak ve ekibi en kısa sürede hem işçi sınıfına hem de DİSK’lilere hesap vermelidir. Eğer bu yapılmazsa bilinsin ki, Greif işçisinin başına geleceklerden Rıdvan Budaklar sorumlu olacaklardır. Bu noktada DİSK yönetimine de büyük görev düşüyor. Tuttuğu sendikal konumu işçi sınıfına karşı açık bir ihanete vardıran, böylelikle de DİSK’in değerlerine ihanet eden Rıdvan Budak ve ortakları derhal disiplin kuruluna verilmelidir.

***

Greif yönetimi tarafından işçilere gönderilen mesaj şöyle:
“Greif Hadımköy Fabrikasında yapılmakta olan kanunsuz işgal, eylemlerin ve bu eylemlerin olası yasal sonuçları ile ilgili tarafınıza noter kanalı ile bir bilgilendirme yapılmıştır.

Noter kanalı ile yapılacak bilgilendirmenin tarafınıza ulaşmasına kadar geçecek sürede bu mesaj aşağıdaki konulara açıklık getirmek amacı ile gönderilmiştir.

1- Greif Yönetimi olarak bildirmek isteriz ki, toplu sözleşme görüşmeleri DİSK Tekstil İş Sendikası yetkilileri ile devam etmektedir.

2- Bu eylem yasal olmayan bir eylemdir.

3-İş hakkınız yasal olmayan eyleme katılmanız durumunda risk altındadır.

4- Hadımköy Fabrikamız sendika temsilcilerinin fabrikamızdaki hareketlerinin DİSK Tekstil İş Sendikası tarafından da desteklenmediği, DİSK Tekstil İş Sendikası Başkanı Sayın Rıdvan Budak tarafından tarafımıza bildirilmiştir.

5- Fabrikamızda eyleme katılıma son vermediğiniz müddetçe toplu iş görüşmelerinin sonuçlanması ve Greif Yönetimi tarafından imzalanması mümkün değildir.”