Köklü liseler mücadeleyi büyütüyor: Sessiz Kalma..!

Geçtiğimiz hafta İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde “dindar ve kindar nesiller” yetiştirmeyi hedefleyen eğitim sisteminin bir parçası olmayı reddeden gençlerin yaptığı protesto büyük yankı uyandırmıştı. Lisenin 2016 mezunları, yayımladıkları bildiride öğrencilere “bir kurtarıcı beklemeden kurtarıcınız kendiniz olmalısınız” tavsiyesinde bulunurken, @liberbey isimli Twitter kullanıcısı okulda protestoya kadar yaşananları ayrıntılı olarak anlatmıştı. Galatasaray Lisesi’nin “Acil Yeni Müdür Aranıyor” ilanının ardından bir bildiri de Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden gelmişti. Bu arada Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya gelerek Aydınlanmacı Liseler Birliği’ni kurdu ve İzah adlı dergiyi çıkarmaya başladı.Sosyal medyada yeniymiş gibi sıkça paylaşılan bir bildiri aslında bütün bunlardan önceydi, bu dayanışmanın ilk kıvılcımıydı. Bir araya gelen köklü liselerin öğrencilerinin, Kadıköy Anadolu Lisesi’yle ilgili geçtiğimiz ay yapılan haberlere atıfta bulunarak hazırladığı bildiri,  17 Mayıs’ta İstanbul Erkek Lisesi Öğrenci Birliği’nin Twitter hesabından “Birleşmiş Liseler Platformu olarak kamuoyuna duyurumuzdur” sözleriyle paylaşılmıştı.Kurulduklarından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkelerine sadık ve ülkemizin ilerlemesinde vazife üstlenmiş köklü liseler olarak kamuoyuna duyurumuzdur.Benzer sorunlardan muzdarip liseler olarak, ne zaman ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağını düşündüğümüz faaliyetlere girişsek, kadrolaşmış yapı tarafından önümüze konulan engellerle tek başımıza savaşmamız gerekti. Zamanla bu durum yalnızca faaliyetlerimize engel olmakla kalmayıp yenilikçi her fikre karşı bir baskı haline dönüşmekte. Elimdir ki, yalnız bizler değil, bizlerin üzerinde büyük emeği olan öğretmenlerimiz de baskı altında tutulmaktadır. Mevki sahipleri, süregelen öğrenci faaliyetlerimize, bürokratik güçlerini kullanarak saldırmaktadırlar. Ancak ellerindeki gücü ülkenin köklü ve fark yaratan okullarına zarar vermek için kullananlar bilmelidirler ki, fikri hür vicdanı hür fertler yetiştirmiş ve sağlam felsefi temeller üzerine inşa edilmiş bu okulları asla yıldıramayacaklar. Kadıköy Anadolu Lisesi’nde şu anda yaşandığı gibi statüsüzleştirme çabalarına hepimiz aşinayız ve kurumlarımıza yapılan saldırılarla artık birlik olarak mücadele edeceğiz. Okullarımıza sistematik olarak yapılan bu karalama kampanyalarının, farklı ekollerde, vizyon ve misyon sahibi, sosyal ve bilinçli fertler yetiştirerek tam olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu düşünce dünyası geniş, üretken fertlerin yetişmesine vesile olan bu liselere yapılması, bizleri şaşırtmakta; bizi altında farklı sebepler aramaya itmektedir. Biz bugün her zamankinden daha büyük bir birlik ve dayanışma içerisindeyiz. Gündemdeki asılsız iddialar ve yürütülen kampanyanın karşısında Kadıköy Anadolu Lisesi’nin yalnız olmadığını ve gelecekteki itibarsızlaştırma çabalarına karşı da birlik içerisinde olduğumuz okulların asla yalnız kalmayacağını herkes aklında bulundurmalıdır.

#KaralamayaSessizKALma

İzmir’den de destek gecikmedi ve Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri “ülkemizin en köklü liselerinin öğrencilerinden okullarımızı esir alan dincileşmeye” sessiz kalmadı, “gelin padişah yalakalarına hep birlikte sırtımızı dönelim,” dedi.

vesaire ekibi olarak bu hareketi gericiliğe karşı girilmesi gereken topyekûn mücadelenin bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz. İktidarın tek amacının olduğunu ve “kadın yarımdır” gibi sözlerin diploma gündemini değiştirmek için değil, faşizme gündelik hayatın her yönüne sirayet edecek bir meşruiyet vermek için ortaya atıldığını düşünüyor, muhafazakâr tahakkümden artakalan mikroskobik nefes alma alanlarını genişletmek isteyen herkesi desteğe çağırıyoruz.

Karanlığın karşısına dikileceğiz

Türkiye’nin köklü liselerinden İstanbul Erkek, Galatasaray, Cağaloğlu Anadolu, Bornova Anadolu, Vefa Kadıköy Anadolu ve Notre Dame de Sion Lisesi’nde idarecilere yönelik protestoların bir benzeri İzmir Çiğli Fen Lisesi’nden geldi.

Bildiride okul idarecilerinin tehditlerinden bıktıklarını belirten öğrenciler “Umudumuzu her zaman korumaya devam edeceğiz ve omuz omuza durarak karanlığın karşısına dikileceğiz” dedi.

Çiğli Fen Lisesi öğrencilerinin kaleme aldığı bildiri şöyle:

“İstanbul’dan arkadaşlarımızın gerçekleştirdikleri hepimize umut oldu. Bir kez daha liselilerin karanlığın karşısında yan yana ve omuz omuza durabileceğini gördük. Bizler, gerici öğretmenlerin verdiği eğitimden, etek boylarımıza karışılmasından, sapık öğretmenler tarafından taciz edilmekten, gerici okul idareleri tarafından tehdit edilmekten bıktık. Bilimsel ve laik eğitimin yuvası olması gereken okullarımız, gericiliğin ve kindarlığın yuvası olmuş durumda. Biz bu kalıba sığmayacağız, liselerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. İstanbul’daki arkadaşlarımızın çağrısına cevap veriyoruz ve gerici okul yönetimlerine sesleniyoruz: Arkadaşlarımızla beraber, yan yana, kararlı bir şekilde karanlığın üzerine yürümeye devam edeceğiz!

Şimdi tüm liseli arkadaşlarımıza sesleniyoruz; beraber olursak başarabiliriz, yan yana durursak okullarımıza sahip çıkabiliriz. Umudumuzu her zaman korumaya devam edeceğiz ve omuz omuza durarak karanlığın karşısına dikileceğiz!”

Halka halka yayılıyor..

İlk adımı İstanbul Erkekliler atmış, mezuniyet töreninde öğrenciler müdür Hikmet Konar’ı sırtlarını dönerek protesto etmişti.

gs lisesi ilan

Aradan çok zaman geçmeden Galatasaray Lisesi’nin pilav gününde,‘hiçbir padişaha kölelik yapmayan’ müdür arandığına dair bir iş ilanı dağıtılmıştı.

cagaloglu

Jugendfest 2014 (Fotoğraf: Cal Jugendfest Facebook)

Halkaya Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri de katılmış, yayınladıkları bildiride, ‘proje okul’ olarak seçilmelerinin ardından atanan yeni müdürle birlikte okulun gelenekselleşen festivallerinin gerekçesiz bitirildiğini, öğrencilerin fişlendiğini ve okulda ‘irticai faaliyetler’in başladığını anlatmıştı.

İstanbul dışından ilk destek İzmir’deki Bornova Anadolu Lisesi öğrencilerinden gelmiş, okul mezunlarına ve Türkiye’deki tüm liselere çağrı yapılan metinde, “Gelin padişah yalakalarına hep birlikte sırtımızı dönelim” dedikleri bir bildiri yayınlamıştı.

Vefa Lisesi öğrencileri tarafından yayınlanan bildiride ‘Proje Okul’ adı altında yapılan ‘kısıtlamalar’dan hoşnut olunmadığı ve sessiz kalınmayacağı belirtilerek, “Benzer sorunlardan yakınan diğer okullarla beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız!”denilmişti.

kadikoy anadolu lisesi

Yaşananları ‘otosansürle’ anlatan Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin bildirisinde “Yandaşlara arkasını dönenlerle, yarımada yokuşunda geçmişi özleyenlerle, Fikret’in mirasını koruyanlarla beraber bu kara mürekkebi dağıtmak için ışığa koşacağız” denmişti.

Seriye son olarak Notre Dame de Sion Lisesi de katılmış, öğrenciler “Çağdaş ve medeni bir eğitim modeli benimsediğini iddia eden okulumuz Notre Dame de Sion, mevcut siyasi konjonktürün her türlü dayatmasını beden politikası ve ifade özgürlüğü üzerinden yeniden kuruyor” demişti.

Liseler isyanda: Bir bildiri de Notre Dame de Sion Lisesi’nden

İstanbul Erkek Lisesi’nde başlayan protestolar sürüyor. Cağaloğlu, Galatasaray, Vefa, Çiğli Fen, Kadıköy Anadolu gibi başarılı liselerin ardından Notre Dame de Sion Lisesi öğrencileri de bir açıklama yaptı. Öğrenciler liselerinin mevcut siyasi konjonktürün dayatmalarıyla yeniden inşa edildiğine dikkat çekti.

Liseler isyanda: Bir bildiri de Notre Dame de Sion Lisesi'nden

Bağzı Notre Dame de Sion’lular imzalı yayınlanan bildiride, lisenin çağdaş ve medeni bir eğitim modeli yaratmayı iddia ederken, siyasi iktidarın beden politikası ve ifade özgürlüğü üzerinden eğitim modelinin yeniden inşa edildiği belirtti. Lisede tektipçi uygulamaların bulunduğunu belirten öğrenciler, körelme sürecine boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

Bildiri şöyle:

Çağdaş ve medeni bir eğitim modeli benimsediğini iddia eden okulumuz Notre Dame de Sion, mevcut siyasi konjonktürün her türlü dayatmasını beden politikası ve ifade özgürlüğü üzerinden yeniden kuruyor. Eleştirel düşünme yollarını destekler gibi görünüp, öğretmenlerimizi makineleştiriyor, öğrencileri belirli bir sınıfsal prototipe hapsediyor ve bunun oluşması için her türlü hak ihlalini meşrulaştırıyor. Notre Dame de Sion öğrencisi profili yaratmak isteyen ve bu profile uymayan tüm öğrencileri tehditlerle, yasaklarla, cezalarla, iğneleyici konuşmalarla rencide ediyor. Gücünün karşısındakinin iradesini yıkmaya yetemeyeceğini fark edince “gerekli önlemleri” alıyor. Ve bizler, törenlerde, okul koridorlarında ve dersliklerde de bu dilin hegemonyasına maruz kalıyoruz. Çevredeki esnafın rahatsız olduğu bahanesiyle eteklerimizin bir anda şort eteğe dönüştürülüyor. Okul üniformasına “sadık kalan” kadın öğrencilere okula kendini göstermek için geldiği idare ve öğretmenlerce söyleniyor. Ve hatta hakaret ediliyor. Tayt giymek beden ölçüleri kıstasına göre disiplin suçuna dönüştürülüyor. Ve bu yollarla kadın öğrenciler üzerinde baskı kuruyor. Bunun yanında, derslerde homofobik, transfobik ve cinsiyetçi söylemler devam ediyor. Bunlar da okulda ve dışarda sürekli karşılaştığımız tacizi normalleştiriyor. Örneğin, Karadelik adlı kısa filmin bir derslikte gösteriminden sonra öğretmenin “erkekler anlar” diyerek kinaye yapması; kürtajın dinde yasak olsuğunun öğretmenler tarafından ders esnasında dile getirilmesi, cinsiyetçi küfürler edilmesi ve kadınlar üzerinden yürütülen ayrımcı söylemler idarenin kulağına nedense hiç gitmiyor. Törenlerde ise biz yarım kadınların çiçek olmaktan başka bir çaresi kalmıyor. Baskılar sadece bedenimizle sınırlı kalmıyor, fikrimize de müdahale sürüyor.

Bir öğrenci, din sınavında “başkasının doğruları” yerine kendi doğrularını cevap doğrultusunda yazdığı için disipline gidiyor ve kuruldaki öğretmenler öğrenciye “Saçmalamışsın, bilinçaltını kusmuşsun, resmi evrakta fikirlerini dile getiremezsin” diyor. Ancak okul unutuyor ki, bu sözler, NDS’nin internet sitesinin “Hedefler” kısmında “bilimsel, eleştirel tavır alabilen ve özgür insanlar yetiştirmek” iddiasını boşa çıkarıyor. “Okul dışında istediğini yap” diyerek yine kendini özgürlükçü sanan okulumuz, “hobi olarak gene yap”tan öteye gidemiyor.

İdare, eğitimci ilişkisinden çok patron ilişkisini yeğlediğini, geçen sene edebiyat öğretmenimizi “itaat etmediği” gerekçesiyle temmuz ayında atarak göstermişti. Hatırlatıyoruz: okulu okul yapan idare değil, öğretmenler ve öğrencilerdir. Yaşama alanlarımızı genişleten öğretmenlerin, doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli yöntemlerle okuldan uzaklaştırıldığına tanık oluyoruz. Bunun bir eğitim politikası değişikliğinin işaretleri olduğunun farkındayız. Ancak, bilimum iktidarların dahil olduğu bu körelme sürecine boyun eğmeyi reddediyoruz. Notre Dame de Sion örneğinden, “aydınlıkçı” çerçevenin de dayatmacı zihnin bir parçası haline dönüşebileceğini görüyoruz. Ekol olmamız veya olmamız değil, anti-faşist mücadeleyi her alanda kuvvetlendirmemiz gerektiğinin esas olduğunun bilincindeyiz.

Ankara Gazi Anadolu Lisesi de kervana katıldı: Selam olsun karanlığa sırtını dönenlere

Liselilerin AKP karanlığına yönelik tepkileri artarak devam ediyor. Liselerde karanlığa sırtını dönen öğrencilere destek veren Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri de bir bildiri yayınladı.

Türkiye, ülkenin köklü liselerinden yayınlanan gericilik karşıtı bildirileri konuşuyor. İlk fitili ateşleyen Türkiye’nin sayılı liselerinden biri olan İstanbul Erkek Lisesi’ydi. Hemen arkasından yine ülke tarihine önemli izler bırakmış Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi’nden bildiriler yayınlandı. En son Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinden de bir bildiri geldi.

Bildirilerde bir diğer ikkat çeken nokta da okulların birbirine gönderme yapması oldu. Bornova Anadolu Lisesi’nin bildirisinde “Gelin padişah yalakalarına hep birlikte sırtımızı dönelim” ifadeleri yer alıyordu. Hemen arkasından yayınlanan Vefa’nın bildirisinde ise “Diğer okullarla beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız!” denildi. Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri de arkadaşlarının bu sözlerine ”Selam olsun karanlığa arkasını dönüp güneşli yarınlara yürüyen bütün liselilere” diyerek katıldı.

365 liseden ortak beyan: Gericiliğe geçit vermeyeceğiz!

Liselerde diktatörlüğe, baskıya ve gerici dayatmalara karşı başlayan hızla yayılırken, liselilere bir destek de Türkiye Gençlik Birliği’nden (TGB) geldi. TGB bünyesindeki Türkiye Liseliler Birliği (TLB) bir açıklama yayınlayarak, başlattıkları imza kampanyasına 365 lisenin destek verdiğini beyan etti. TLB’nin imzaya açtığı ve 365 lisenin desteklediği metinde, ‘‘İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki arkadaşlarımızı kutluyoruz.  Bütün bu mücadelelerin parolası çok açık: Eylemlerin ortak paydası ve sırtımızı yasladığımız yegâne kuvvet Atatürk ve Cumhuriyet değerlerimizdir. Bugüne dek ne başardıysak bu parola yol ışığımız oldu, bundan sonra da böyle olacak.’’ denildi.

İMAM HATİP LİSESİ DE VAR

İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Mersin, Muğla, Diyarbakır, Edirne, Ordu, Adana, Bursa, Afyon, Konya, Antalya gibi  Türkiye’nin dört bir yanından birçok lise gericiliğe karşı birleşti.  İmzacı liseler arasında fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri,  mesleki ve teknik liseler, temel liseler, güzel sanatlar liseleri ve imam hatip liseleri yer alıyor.  İmzacılar arasındaki Fatma Talip Kahraman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi dikkat çekiyor.

İşte o bildirinin tam metni;

‘‘Bir geniş, büyük merhaba herkese! Geniş ve umutlu merhabaların günlerine koşuyoruz. Türkiye’nin geleceği, geleceğini inşa etmek için kollarını sıvıyor, kalemlerini çekiyor! Karanlığı aydınlıkla boğacak mücadele alevleniyor. Atatürk gençliği mücadele bayrağını daha da yükseltiyor!

Türkiye’de gericiliğin özlemleri var. Atatürksüz, laik olmayan, çağdışı bir cumhuriyet ve gerici bir eğitim sistemi… Yıllardır kendi gençliğini yaratmak isteyen, mevcut eğitim kurumlarını da bu amaca göre şekillendirmek isteyen bir iktidar var. Ancak karşısında, gücünü tarihinden alan, neşesini mücadelesine katarak büyüyen,  gülümseyen yüzleriyle gericiliğin her çıktığı yerde yumruk olup tepesinde patlayan liseli gençler var. Okuluna, ülkesine ve arkadaşlarına sahip çıkan, umut dolu liseli gençler var. Hayatı yaşayan, her şeye rağmen üreten, paylaşan, sorgulayan ve geleceğini çizen liseli gençler var. Türkiye Liseliler Birliği var!

Okullarımızdaki çağdışı uygulamalar, müdür baskıları, engellemeler tüm liselerin ortak sorunu. Parasız, laik, bilimsel ve milli eğitim için mücadeleyi çoğaltmak geleceğimizi elimize almak hepimizin sorumluluğunda. İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki arkadaşlarımızı kutluyoruz.  Bütün bu mücadelelerin parolası çok açık: eylemlerin ortak paydası ve sırtımızı yasladığımız yegâne kuvvet Atatürk ve Cumhuriyet değerlerimizdir. Bugüne dek ne başardıysak bu parola yol ışığımız oldu, bundan sonra da böyle olacak. Kültürümüze ve tarihimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu büyük dayanışma, Türkiye’deki tüm liseleri birleştirecektir. Bu büyük birlikteliğe güç vermeye sadece liseli arkadaşlarımızı değil, bir zamanlar bu sıralardan yolu geçen mezunlarımızı, ailelerimizi de davet ediyoruz.

Bizler, bu kararlılığımızı Kurtuluş Savaşı’nda sıralardan cephelere koşan on beşlilerden, mezun vermeyen liselerimizin ruhundan alıyoruz. Yıllardır emek verdiğimiz okullarımız, yakında başlayacağımız üniversitelerimiz, milletimiz, ailemiz, uğruna mücadele ettiğimiz her şey, yaşadığımız toprakların, vatanımızın geleceğinde anlam kazanıyor. Vatan olmadan gelecek olmaz. Bizler, liselerde gericiliğe karşı amansız mücadelemizi sürdürürken, vatanımız ve geleceğimiz için de mücadele ediyoruz. Yüreklerimiz Mehmetçikle birlikte çarpıyor. Liseliler, yüz yıl önce olduğu gibi bugün de aynı kararlılığı taşıyor!

Nazım’ın güzel dizeleri bugün Diyarbakır’dan İstanbul’a kadar aydınlık bir gelecek için mücadele eden tüm liseliler için söylenmiş gibi:

“Biz ne mükemmel dostlarız ki,

Kelimesiz ve yazısız

Anlaşırız”

Tüm arkadaşlarımızı,  daha güzel günler için omuz omuza vermeye, Türkiye Liseliler Birliği ailesine katılmaya çağırıyoruz.

Dosta düşmana ilan ediyoruz: Atatürk gençliği karanlıkları ışıklara boğacak!
Liselerde gericiliğe geçit vermeyeceğiz!

Gelecek, geleceğini inşa edecek!’’

Bildiriyi kamuoyuna açıklayan liselerin listesi:

KABATAŞ LİSESİ -NECİP FAZIL KISAKÜREK MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ -MEHMET PİSAK ANADOLU LİSESİ -BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ -AŞAMA TEMEL LİSESİ -ÇEKMEKÖY TOKİ LİSESİ -GÜÇ KARDEŞLER ANADOLU LİSESİ -KOÇ ÖZEL LİSESİ -SULTANGAZİ ANADOLU LİSESİ -ŞİŞLİ KERVANSARAY TURİZM MESLEK LİSESİ -BEŞİKTAŞ UĞUR TEMEL LİSESİ -ÜSKÜDAR BURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ -PENDİK SINAV TEMEL LİSESİ -BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -ÇEKMEKÖY TOKİ LİSESİ -ÇEVRE KOLEJİ -DARÜŞŞAFAKA LİSESİ -ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ -BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİ -KADRİYE MOROĞLU ANADOLU LİSESİ -ROBERT KOLEJİ -SINAV TEMEL LİSESİ -PİRİ REİS DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ -FATİN RÜŞTÜ ZORLU ANADOLU LİSESİ -İHSAN MERMERCİ ANADOLU LİSESİ -ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ -AYDIN DOĞAN İLETİŞİM MESLEK LİSESİ -ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ -ATATÜRK FEN LİSESİ -KEMAL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ -KADIKÖY ANADOLU LİSESİ -MALTEPE ANADOLU LİSESİ -ÇATALCA KESTANELİK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ -ÇATALCA ÖZEL İNAL TEMEL LİSESİ -ÇATALCA KIZ MESLEK LİSESİ -HALİL RIFAT PAŞA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -SARIYER VEHBİ KOÇ VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -PLEVNE ANADOLU LİSESİ -GÜNGÖREN BİLGE TEMEL LİSESİ -RAMİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -NUKET ERCAN ADALET MESLEK LİSESİ -ŞEHİT OSMAN YIILDIZ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ -NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ -FATMA TALİP KAHRAMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ -BEYKENT KAVRAM TEMEL LİSESİ -PENDİK BİREY TEMEL LİSESİ -NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ -TÜRKİYE ÇMB VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -TOKİ ALİ DURAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -SEFAKÖY UĞUR TEMEL LİSESİ -FİKRİYE NUZHET BİLGİNCAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ -DİLEK SABANCI MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ -MUSTAFA SAFFET ANADOLU LİSESİ -SELÇUK KIZ MESLEK LİSESİ-GÜLTEPE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ -KURTKÖY ANADOLU LİSESİ -TUNCAY AZAPHAN ANADOLU MESLEK LİSESİ -EDİRNE MERKEZ SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ -EDİRNE MERKEZ SÜHEYL ÜNVER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -EDİRNE MERKEZ 1. MURAT ANADOLU LİSESİ -EDİRNE MERKEZ İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ -EDİRNE UZUNKÖPRÜ MUZAFFER ATASAY ANADOLU LİSESİ -DÖRTYOL ÖZEL AKDENİZ TEMEL LİSESİ -DÖRTYOL FİNAL TEMEL LİSESİ -MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ-MİLAS ANADOLU LİSESİ -MİLAS DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ -MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ -MİLAS MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ -MİLAS ATATÜRK MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ -MİLAS MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ –ÖZEL MİLAS FİNAL TEMEL LİSESİ -ÖZEL MİLAS SINAV TEMEL LİSESİ -ADANA ANADOLU KIZ LİSESİ -SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ -FİNAL OKULLARI FEN LİSESİ -UĞUR TEMEL LİSESİ -OKYANUS KOLEJİ -İSMET İNÖNÜ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -AKİF PALALI ANADOLU LİSESİ -ÇUKUROVA TOROSLAR ANADOLU LİSESİ -BÜYÜK SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ -MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ -75.YIL ANADOLU LİSESİ -BAŞKENT OKULLARI SAĞLIK MESLEK LİSESİ -İMKB 24 KASIM ANADOLU LİSESİ -DORUK TEMEL LİSESİ -SEYHAN İMKB ANADOLU LİSESİ -SALBAŞ ANADOLU LİSESİ -ADANA KARŞIYAKA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -ADASOKAĞI ANADOLU LİSESİ -FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ -CEYHAN İMKB ANADOLU LİSESİ -MEHMET KEMAL TUNCEL SAĞLIK MESLEK LİSESİ -ERKAN KOLEJİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ -ADANA FEN LİSESİ -ADANA FEM KOLEJİ -SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ -ORDU BİLİM LİSESİ -ORDU ANADOLU LİSESİ -PERŞEMBE ZEHRA ŞELALE ANADOLU LİSESİ -FATİH ANADOLU LİSESİ -ORDU GÜZEL SANATLAR LİSESİ -ORDU LİSESİ -ORDU ENDİSTÜRİ MESLEK LİSESİ -ORDU TİCARET LİSESİ -FATSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -ORDU SAĞLIK MESLEK LİSESİ -ALTAŞ SAĞLIK MESLEK LİSESİ -ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -ORDU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ -GÜLYALI AYŞE ŞAHİN ANADOLU LİSESİ -ORDU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ -KIRIKKALE SÜLEYMAN DEMİREL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -KIRIKKALE  ATATÜRK LİSESİ -KIRIKKALE ANADOLU LİSESİ -KIRIKKALE MEHMET AKİF ANADOLU  LİSESİ -KIRIKKALE GAZİ MESLEK LİSESİ -KIRIKKALE ÜÇGEN TEMEL LİSESİ -KIRIKKALE OSMAN GAZİ ANADOLU LİSESİ -KIRIKKALE ORGAZİNE SANAYİ VE TEKNİK VE MESLEK LİSESİ -KIRIKKALE YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ -SAKARYA TES-İŞ ANADOLU LİSESİ -SAKARYA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -SAKARYA TES-İŞ ANADOLU LİSESİ -SAKARYA ARİFİYE ANADOLU -ANKARA ATATÜRK LİSESİ -SINAV TEMEL LİSESİ -METOD TEMEL LİSESİ -HÜRRİYET ANADOLU LİSE -KAYA BEYAZITOĞLU ANADOLU LİSESİ -JALE TEZER TEMEL LİSESİ -AÇI TEMEL LİSESİ -SOKULLU MEHMET ANAADOLU LİSESİ -ÜMİTKÖY ANADOLU LİSESİ -MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU -ANITTEPE CUMHURİYET TİCARET LİSESİ -SANCAK ANADOLU LİSESİ -BALGAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -REHA ALEMDAROĞLU ANADOLU -PINAR KOLEJİ -KİRAMİ REFİA ANADOLU LİSESİ -ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -BAŞKENT ANADOLU LİSESİ -AKILLI OKUL OSB TEKNİK KOLEJ -ERYAMAN ANADOLU LİSESİ -BATIKENT ANADOLU LİSESİ -İNCİRLİ TEKNİK MESLEK LİSESİ -DÖRT İKLİM KOLEJİ -İNCİRLİ ANADOLU LİSESİ -OSTİM MESLEK LİSESİ -ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU AND. LİSESİ-LYCÉE CHARLES DE GAULLE -DR. ŞERAFETTİN TOMBULOĞLU LİSESİ -EGE ANADOLU LİSESİ -MEHMET KAPLAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ -TED KOLEJİ -FATMA YAŞAR ÖNEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -ÇANKAYA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ -ÜMİTKÖY ANADOLU LİSESİ -ODTÜ ORTAOKULU -AYRANCI MESLEK LİSESİ -ÖMER SEYFETTİN ANADOLU LİSESİ -FATMA YAŞAR ÖNEN TİCARET MESLEK LİSESİ -ÜMİTKÖY TÜRK TELEKOM MESLEKİ TEKNİK LİSESİ -HASAN ALİ YÜCEL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ -MAMAK TEKNİK ANADOLU LİSESİ -NECATİBEY LİSESİ -ÇANKAYA LİSESİ -FATİH ANADOLU LİSESİ -GAZİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -EGE ANADOLU LİSESİ -ÇANKAYA İMKB -KİRAMİ REFİA ANADOLU LİSESİ -ÜMİTKÖY FİNAL TEMEL LİSESİ -ELVANKENT TEMEL LİSESİ -TED KOLEJİ -MEHMET DOĞAN FEN LİSESİ -FATMA HACI HÜSEYİN AKGÜL MTL -TED KOLEJİ -HATİCECEMİL ERCAN SOS.BİL.LİSESİ -MİMAR KEMAL ANADOLU LİSESİ -ZARA FEN LİSESİ -LAYIKA AYBLEK MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ -KILIÇASLAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ -ÜÇLER TEMEL LİSESİ -DENEME ANADOLU LİSESİ -MEV KOLEJİ -HASAN ALİ YÜCEL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ -ANKARA ANADOLU LİSESİ -ERYAMAN ANADOLU LİSESİ -FATİH TİCARET MESLEK LİSESİ -AKTEPE MESLEK LİSESİ -HALİDE EDİP SAĞLIK MESLEK LİSESİ -NURİ PAKDİL ANADOLU LİSESİ -GENÇ OSMAN ANADOLU LİSESİ -REHA ALEMDAROĞLU ANADOLU -FETHİYE KEMAL ANADOLU LİSESİ -ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ -ANKARA FEN LİSESİ -ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ-KEÇİBORLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ -KEÇİBORLU ÇOK PROGRAMLI MESLEK LİSESİ -KEÇİBORLU ANADOLU LİSESİ -SİNOP TİCARET MESLEK LİSESİ -SİNOP IMKB GÜZEL SANATLAR LİSESİ -SİNOP ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -SİNOP ANADOLU LİSESİ -SİNOP FEN LİSESİ -SİNOP LİSESİ -TEKİRDAĞ GÜZEL SANATLAR LİSESİ -TEKİRDAĞ TUĞLACILAR ANADOLU LİSESİ -TEKİRDAĞ FATİH ANADOLU LİSESİ -TEKİRDAĞ MODERN FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ -TEKİRDAĞ ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ -TEKİRDAĞ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -BODRUM NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ -BODRUM SABANCI ANADOLU LİSESİ – BODRUM AYŞEGÜL SEVİM ALİ RÜŞTÜ KAYNAR ANADOLU LİSESİ -BODRUM KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ANADOLU LİSESİ -TURGUTREİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -BODRUM ANADOLU LİSESİ -KARAMAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ -KARAMAN SPOR LİSESİ -KARAMAN TEKİN TEMEL LİSESİ -MUSTAFA KAYNAK ANADOLU LİSESİ -FİNAL TEMEL LİSESİ -ATATÜRK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -YAŞAR SANİYE ANADOLU LİSESİ -CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ -UĞUR TEMEL LİSESİ -SERİNHİSAR ANADOLU LİSESİ -İBRAHİM CİNKAYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ -ORHAN ABALIOĞLU ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -KAZIM KAYNAK ANADOLU LİSESİ -MEHMET AKİF ANADOLU LİSESİ -LÜTFİ EGE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ-DENİZLİ (ANADOLU) LİSESİ -NALAN KAYNAK ANADOLU LİSESİ -HİLMİ ÖZCAN ANADOLU LİSESİ -DENİZLİ ANADOLU LİSESİ -BURSA İMKB FEN LİSESİ – İLHAN PARSEKER MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ – ALİ OSMAN SÖNMEZ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ – HASAN ALİ YÜCEL ANADOLU LİSESİ – DEMİRTAŞ MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ – GÜRSU SAĞLIK MESLEK LİSESİ – SAMİ EVKURAN ANADOLU LİSESİ -BURSA TEMEL LİSESİ – BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ – HAMİDİYE MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ – HÜSEYİN ÖZDİLEK ANADOLU LİSESİ – BURSA ANADOLU LİSESİ – ATATÜRK ANADOLU LİSESİ – BARIŞ ANADOLU LİSESİ – HÜRRİYET MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ – ÇINAR ANADOLU LİSESİ – BURSA TURİZM OTELCİLİK MESLEK LİSESİ -ZEKİ MÜREN GÜZEL SANATLAR LİSESİ -ÖZEL ÖZGÜN TEMEL LİSESİ – DÖRTÇELİK MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ -ORHANGAZİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ -ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ – ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU LİSESİ -ORHANGAZİ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ -AHMET RÜŞTÜ ANADOLU LİSESİ -İBRAHİM ÖNAL FEN LİSESİ -BURSA FATİH LİSESİ – BURSA CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ -BAHÇEŞEHİR KOLEJİ – VEYSEL KARANİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -ÖZEL ALTIPARMAK SINAV LİSESİ – SAMİ EVKURAN ANADOLU LİSESİ -MUDANYA TURİZM OTELCİLİK MESLEK LİSESİ -ŞÜKRÜ ŞENKAYA ANADOLU LİSESİ -BTSO ANADOLU LİSESİ -KEPEZ ANADOLU LİSESİ -ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİ -KONYAALTI ANADOLU LİSESİ – NECATİ DÖLEN ANADOLU LİSESİ -MURATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -ANTALYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -ERÜNAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ – NAZİME BAKİ SAATÇİOĞLU ADELET MESLEK LİSESİ – ANTALYA TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ -HAS TEMEL LİSESİ -BİLGE EĞİTİM TEMEL LİSESİ - FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ -75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ -ANTALYA ANADOLU LİSESİ -AKDENİZ ANADOLU LİSESİ -TOPHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ – SINAV TEMEL LİSESİ -HİSAR ANADOLU LİSESİ -GEMLİK TİCARET MESLEK LİSESİ -KONYA ANADOLU LİSESİ -ATATÜRK ANADOLU LİSESİ -DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ -KONYA MERAM FEN LİSESİ -KONYA ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ -KONYA ÇİMENTO GÜZEL SANATLAR LİSESİ -TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ -KONYA PEMA KOLEJİ -KONYA SİSTEM TEMEL LİSESİ -KONYA SINAV TEMEL LİSESİ -KASTAMONU SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ -KASTAMONU MUSTAFA KAYA ANADOLU LİSESİ -KASTAMONU ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ  -ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -EMİR MURAT -ÖZDİLEK TURİZM MESLEK LİSESİ -AFYON KOCATEPE ANADOLU LİSESİ -GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -ÇAY ŞEHİT KAMİL TUNA ANADOLU LİSESİ -TOKİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ -HATİCE LÜTFÜ AKCAN ANADOLU LİSESİ -CUMHURYET ANADOLU LİSESİ -GAZİANTEP SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ -İL GENEL MECLİSİ ANADOLU LİSESİ -BİNBAŞI DÜNDAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ -GAZİANTEP 19 MAYIS LİSESİ-DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP LİSESİ -DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ -AYDIN SÜLEYMAN DEMİREL LİSESİ -AYDIN ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ -AYDIN ANADOLU LİSESİ -SÖKE FATMA TÜZZEHRA ORHUN LİSESİ -AYDIN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ -TARSUS FEN LİSESİ -60. YIL ANADOLU LİSESİ -İNÖNÜ ANADOLU LİSESİ-ATATÜRK LİSESİ -CEM BAKİOĞLU ANADOLU LİSESİ -BALÇOVA NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ -KARABAĞLAR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ -FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ -ÇİMENTAŞ ANADOLU LİSESİ -FATİH KOLEJİ -İZMİR ANADOLU LİSESİ -KONAK ANADOLU LİSESİ -NEVVAR SALİH İŞGÖREN TİCARET MESLEK LİSESİ -MİTHATPAŞA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -ÇINARLI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -BUCA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -EŞREFPAŞA ANADOLU LİSESİ -GAZİEMİR ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -ÖZEL EGE AKTİF TEMEL LİSESİ -GÜZELBAHÇE FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ -KARŞIYAKA SUZAN DİVRİK MESLEK LİSESİ -KENAN EVREN ANADOLU LİSESİ –HATİCE GÜZELCAN ANADOLU LİSESİ -NECİP DEMİR TİCARET VE MESLEK LİSESİ -VALİ VECDİ GÖNÜL ANADOLU LİSESİ-CAHİDE AHMET DALYANOĞLU ANADOLU LİSESİ -OĞUZHAN ÖZKAYA TEMEL LİSESİ