Dünyada Her Üç Kadından Biri Fiziksel veya Cinsel Şiddete Maruz Kalıyor…

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun son raporu kadına yönelik şiddetin ‘korku verici” boyutlara ulaştığını gösteriyor. Dünyada her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

BM raporunun bir yıllık araştırması doğrultusunda dünyada kadınların yüzde 36’sına şiddet uygulanıyor. Raporun özellikle Asya Pasifik’ten çıkan verileri dikkat çekiyor. Asya Pasifik’te 10 bin erkek üzerinde yapılan araştırmada, bu erkeklerin yarısının kadınlara fiziksel veya cinsel şiddet uyguladığını gösteriyor. Söz konusu erkeklerin yüzde 25’i de hayatlarında en az bir kez bir kadına tecavüz ettiklerini ve herhangi bir ceza almadıklarını itiraf ediyor.

Raporda kadına yönelik şiddet nedeniyle birçok kadın da sağlık sorunları yaşandığı belirtiliyor. Özellikle şiddete maruz kalmış hamile kadınlarda erken doğuma sıkça rastlanıyor.

Rapora göre ayrıca kadına yönelik şiddet, hem uzun hem kısa vadede sosyal ve ekonomik zorluklara neden oluyor.

Kadına yönelik şiddette devlet desteği
Rapor, sosyal ve ekonomik koşulların devletler tarafından sağlanmasıyla cinsiyete yönelik şiddetin engellenebileceğini vurguluyor. Özellikle kadınların ekonomik haklarını öne çıkaracak girişimlerin faydalı olacağı belirtiliyor. Rapor ülkelerin yüzde 73’ünde kadına yönelik şiddeti caydıran yasaların uygulandığına dikkat çekiyor. Bu yasaların dünyada en fazla uygulandığı yer ise Amerika kıtası.

Kadına yönelik şiddete neden olarak sıralanan bir başka madde de, uzun yıllar savaşın yaşandığı ülkelerde erkeklerin içinde bulunduğu psikolojik durumu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni örnek veren raporda 10 yıl boyunca savaşan erkeklerin yarısının kadınlara şiddet uygulandığı gözlemleniyor.

14 kadından biri cinsel şiddete maruz kalıyor
Dünyadaki kadına yönelik cinsel şiddet ile ilgili rapor hazırlayan bir başka kurum da Londra Üniversitesi, Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu. The Lancet Dergisi’nde yayınlanan araştırma dünyada her 14 kadından birinin cinsel şiddet yaşadığını ortaya çıkarıyor.

56 ülkede 3 yıl süren araştırmaya göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kadınların yüzde 21’ine cinsel şiddet uygulanıyor. Cinsel şiddet oranının en az olduğu yerler, yüzde 6.9 ile doğu Avrupa ülkelerinden Litvanya, Ukrayna ve Azerbaycan.

CİNSEL ŞİDDETİN EN FAZLA UYGULANDIĞI ÜLKELER
Demokratik Kongo Cumhuriyeti %21
Sahra altı Afrika ülkeleri %17.4
Avustralasya ülkeleri %16.4

Peki şiddetin kadınlar üzerinde ne gibi etkisi var? Şiddetin önüne nasıl geçilebilir? Bu soruları bizim için da Londra Üniversitesi Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu profesörü ve raporun yazarı Charlotte Watts yanıtladı.

- Araştırmanız doğrultusunda dünyada kadınlar ne tür cinsel şiddete maruz kalıyor?
- Araştırmamızda özellikle rızaları olmadan zorla ilişkiye giren ve eşleri dışında farklı şekilde cinsel şiddete maruz kalan kadınları dikkate aldık. Bulgularımız dünyada her 14 kadından birinin 15 yaşından itibaren cinsel şiddete maruz kaldıklarını gösteriyor.

- Kimler genellikle cinsel şiddet uyguluyor?
- Mağdur kadını çok iyi tanıyan bir kişi olabilir, bir aile dostu, bir öğretmen veya tamamiyle yabancı birisi olabilir. Cinsel şiddet uygulayanlar arasında geniş bir yelpaze söz konusu.

- Araştırmanızda cinsel şiddet dışında kadınlara yönelik başka ne gibi şiddet türleri yer alıyor?
- Yaşamları boyunca her 3 kadından birinin fiziksel şiddete maruz kaldığını tespit ettik.

- Hangi ülkelerdeki kadınlar en fazla cinsel şiddetle karşı karşıya kalıyorlar?
- Çalışmalarımız sırasında özellikle yüksek derecede şiddete maruz kalan kadınların Güney Afrika’da ve Avustralya’da oldukları ortaya çıktı. Birçok ülkede cinsel şiddet yaşayan kadınlar kendilerini ifşa etmekten korkuyor. Yani bu durumda bence çalışmamız cinsel şiddetin her yerde yaşandığını gösteriyor.

- Kadınlar üzerinde cinsel şiddetin ne gibi etkileri oluyor?
- Tecavüz kadınların özellikle sağlığını çok kötü etkileyebiliyor. İstenmeyen gebelik, AIDS gibi cinsel yollarla bulaşan hastalıklar meydana geliyor. Aynı zamanda uzun ve kısa vadede psikolojik etkileri olabiliyor.

- Ne tür önlemler alınabilir? Kadınların ne gibi seçenekleri var?
- Cinsel şiddeti önlemek söz konusu olunca çok daha net yasalara ihtiyacımız var. Erkeklerin kadınlara tecavüz etmelerine izin veren sosyal normlara ve etkenlere bakılmalı. Okuldaki eğitim yöntemlerine de bakmak gerekiyor. Kadınlara yönelik cinsel şiddeti önlemenin farklı yollarının mutlaka bulunması gerekiyor.

(Melis Woodham/Al Jazeera)