İşçiyiz-Haklıyız-Kazanacağız..

*-Sadece Kazova direnişcileri yok, Goldaş direnişçieri, forumlar, mahalle dayanışmaları da var.
Direnis ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini büyük bir coşkuyla karşılıyoruz.
*-Kazova işçileri sözcüsü ” direndik, mücadele ettik, kendi küçük dünyalarımızdan çıktık, binlerce insanla buluştuk” diyor.